Over ons

Onder ‘welzijnsorganisatie’ verstaan wij een organisatie die

Wij ondersteunen mensen bij het kunnen meedoen en erbij horen. Dit doen we in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Mensen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is door hun beperking, hun achtergrond, hun voorkeuren of hun ‘anders zijn’. Vaak en bij voorkeur doen we dit via andere mensen. En wij doen het als voorliggende voorziening, dichtbij de inwoners. Wij willen ons herkenbaar en stevig positioneren aan de voorkant van het sociale domein, toegankelijk voor inwoners en partners.

Dit doen we vanuit zeven activiteitenprogramma’s: