Waardering voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers

Zorgt u langere tijd voor een naaste met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een blijk van waardering voor uw inzet als mantelzorger in 2021: een cadeaubon. De cadeaubon wordt u aangeboden door de gemeente Voorst en uitgereikt door het Steunpunt Mantelzorg van Mens en Welzijn Voorst. Er kan één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd.   
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden de volgende voorwaarden:

  • de zorgvrager woont in de gemeente Voorst. Als de zorgvrager in een 24-uurs woon-zorgvoorziening woont, dan komt u niet in aanmerking voor de waardering;
  • de mantelzorger verleent langer dan drie maanden, minimaal acht uur per week onbetaalde zorg;
  • de mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg of laat zich registeren.


Ben jij jonge mantelzorger?  

Voor jonge mantelzorgers (kinderen en jongeren t/m 24 jaar met zorgtaken) is er een jongerenwaardering. Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of heeft één van hen een verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek? Maak je je daarover vaak zorgen en/of moet je thuis vaak meehelpen of zorgen voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!
 
Aanvraagformulier  
Iedereen die geregistreerd staat bij het Steunpunt Mantelzorg heeft een aanvraagformulier via het bij ons bekende e-mailadres ontvangen. Hebt u geen e-mail ontvangen en denk(t) u / jij ook in aanmerking te komen voor deze waardering? Neem contact op met Annet Reimert, via 06-49 01 99 68 of a.reimert@mensenwelzijn.nl.
Aanvragen voor 2021 kunnen ingediend worden tot uiterlijk 12 november 2021.