Vrijwilligers helpen zelfstandig wonende ouderen

Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Velen worden hierbij geholpen door familieleden, vrienden en buren. Daarnaast kunnen vrijwilligers en professionals op allerlei manieren helpen. Mens en Welzijn Voorst biedt onder andere een boodschappendienst, een steunpunt mantelzorg, een bezoekdienst na partnerverlies en een formulierenbrigade. Ook kunt u bij de welzijnsorganisatie terecht om mee te doen aan allerlei activiteiten. Van bewegen tot sjoelen en van bloemschikken tot samen naar de markt. Waar nodig kunt u naar activiteiten vervoerd worden met de nieuwe bus: de Ontmoetingslijn.
 
Van alle markten thuis
“Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) spelen een belangrijke rol voor senioren”, vertelt Judith Zietsma, coördinerend ouderenadviseur bij Mens en Welzijn Voorst. “De VOA’s gaan op huisbezoek bij senioren die een gesprek aanvragen. Zij luisteren, beantwoorden vragen en kunnen meedenken over wensen van mensen. Bijvoorbeeld aan welke leuke activiteiten er meegedaan kan worden of welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. De VOA’s weten wat Mens en Welzijn Voorst biedt én wat andere passende organisaties in de gemeente bieden. Van de Wmo tot de bibliotheek. En van ontmoetingslocaties tot Personenalarmering.”
 
Voor alle senioren
Inwoners worden actief benaderd in het kwartaal dat ze 75, 80 of 85 jaar worden. De jarigen ontvangen dan namelijk een verjaardagskaart die ook wijst op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen. “Eigenlijk kunnen senioren op allerlei momenten vragen of wensen hebben, of ze nou 70 of 100 zijn. Vaak willen ze meer weten over de mogelijkheden die er voor hen persoonlijk zijn en wat de weg er naar toe is. Daarom bieden we iedereen die dat op prijs stelt aan om eens bezocht te worden. Mens en Welzijn Voorst staat graag voor u klaar, in alle dorpen van de gemeente Voorst!”
 
Voor nu of de toekomst
Bij de adviesgesprekken is een veelgehoorde uitspraak: “Er zijn veel meer mogelijkheden dan ik wist, ik ben blij dat ik nu goed op de hoogte ben!” Of: “Ik kan het iedereen aanraden om eens met een VOA een kop thee te drinken en op deze manier kan dat laagdrempelig en aan huis!” Sommige mensen vragen een gesprek aan bij een verandering in de eigen situatie. “Bijvoorbeeld op het moment dat het rijbewijs niet verlengd wordt of iemand zijn partner verliest.” Anderen vragen het gesprek aan om goed geïnformeerd te zijn voor de toekomst.
 
Huisbezoek aanvragen? Of vrijwilliger worden?
Mogen wij een keer bij u langskomen? Laat het ons weten, door een belletje naar Judith Zietsma: 06-19772295. Ook staan we open voor nieuwe vrijwilligers. Staat u graag voor een ander klaar, bijvoorbeeld als maatje, buurtbemiddelaar of gastheer/- vrouw op de Ontmoetingslijn? We helpen u graag aan dankbaar werk, passend bij uw wensen!