Voorlichting over mantelzorgondersteuning in De Benring

Mens en Welzijn Voorst organiseert diverse informatiebijeenkomsten over uiteenlopende, relevante thema’s en onderwerpen. Op dinsdag 31 oktober gaat het over het onderwerp Mantelzorgondersteuning. De bijeenkomst vindt plaats in De Benring te Voorst. Ook deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en contact te leggen met professionals. Het programma start om 13.00 uur met praktische ondersteuning en om 14.00 uur volgt de informatie over mantelzorgondersteuning.

In de huidige maatschappij komt er veel op mensen af. Tijden veranderen continu en veel is niet meer zoals het vroeger was. Het is daarom belangrijk om bij te blijven en om te weten waar je bepaalde hulp kan vinden. Dit geld ook voor mantelzorgondersteuning. Een mantelzorger is iemand die langdurig voor iemand zorgt met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische aandoening of verslavingsproblematiek. Vaak gaat het om een naaste zoals een partner, vader, moeder of kind. Via Mens en Welzijn Voorst wordt er advies gegeven op het gebied van zorg, ondersteuning en respijtzorg. Daarnaast worden er verschillende workshops, trainingen en gespreksgroepen georganiseerd, zoals een cursus mindfulness of een schilderworkshop.

De bijeenkomst op dinsdag 31 oktober is gratis toegankelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig. Zijn er vooraf al vragen, stel deze aan Annet Reimert via a.reimert@mensenwelzijn.nl of 06-49019968