VCV in gesprek met: Ton Kock

Ton is voorzitter van het bestuur van Stichting Kunstkring Voorst.

Op een mooi plekje, aan de bosrand in Klarenbeek, ontmoet de Vrijwilligerscentrale Voorst Ton Kock. Hij woont hier samen met zijn partner, beeldend kunstenaar Ariadne Leefoge. Ton vertelt dat hij nog maar kort voorzitter van de Kunstkring Voorst is, sinds oktober 2020. Hij werd destijds gevraagd nadat de vorige voorzitter aangaf te gaan stoppen. Hij ontmoette 4 andere bestuursleden die gezamenlijk hun uiterste best doen om de Kunstkring optimaal te laten functioneren.  Een ‘kring’ met zo’n 70 gepassioneerde  leden. Ton vertelt er graag over…
 
“Als je deelnemer wordt van de Kunstkring Voorst”, zegt Ton, “ontvang je inspiratie, vriendschap en alle kans om je kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Je sluit je aan bij een kring van mensen die kunstzinnig  bezig willen zijn. Waarom ik ‘deelnemer’ zeg?” Hij glimlacht. “We zijn officieel een Stichting . Die heeft geen leden maar ‘deelnemers’. Maar dat juridische woord is wel heel toepasselijk. Deelnemen aan allerlei activiteiten vanuit een gedeelde passie en interesse is namelijk het hart van de Kunstkring. Ze is van en voor de deelnemers. Heb je ideeën voor gezamenlijke activiteiten dan krijg je daarvoor de ruimte. Er is veel inzet en actieve betrokkenheid.  Dat juichen we toe. Maar je kunt ook volstaan met alleen maar deelnemen en ‘er zijn’. Ook daar worden we blij van.”
 
De Kunstkring wil activiteiten ontwikkelen, gericht op het ‘zelf doen’ en het delen van deskundigheid.” Vooral het ‘delen’ heeft een enorme meerwaarde, aldus Ton. “Alle leden beheersen een kunstvorm of willen deze ontwikkelen. Dit gebeurt in interactie met elkaar. Er zijn schilders, beeldhouwers, keramisten, fotografen, houtbewerkers, maar ook schrijvers bijvoorbeeld.  En er zijn deelnemers die een vaardigheid onder de knie willen krijgen. Er zijn cursussen, workshops, lezingen, maar er is ook een maandelijks schrijverscafé en muziekcafé. Kortom een heel repertoire aan kunstzinnige activiteiten.”
 
Ton ziet dat in Voorst de sport vanuit de gemeente veel support krijgt. “Dat is terecht. Maar ik neem ook waar dat cultuur als maatschappelijk fenomeen steeds meer aandacht krijgt binnen college en raad. Dat is een prima ontwikkeling. Er is immers veel creativiteit in de Voorster samenleving. Er zijn steeds meer maatschappelijke en culturele initiatieven die het verdienen om financieel of organisatorisch ondersteuning te krijgen. Juist in deze bizarre Coronatijd kunnen culturele activiteiten voor zingeving zorgen in je bestaan.” De benoeming van Kim Arntzen als Voorster cultuurcoach noemt hij in dat verband een uitstekend besluit van de gemeente. “Ik hoop van ganser harte dat er uitbreiding komt van haar werkuren. Zij doet voortreffelijk werk!”
 
“Met kennis alleen kom je er niet in het leven”, legt Ton uit. “Het is van belang op zoek te gaan naar creativiteit. Dat is ook de reden dat ik in gesprek ben met 5 basisscholen om kinderen onder begeleiding van leden van de Kunstkring te laten spelen met kunstzinnige werkvormen. Hij noemt hierbij het voorbeeld dat de kinderen op school rekenen moeten leren. “Hoe mooi zou het zijn als ze in een rekenles ’n keer geen sommetjes maken maar bezig gaan met het maken van een  mozaïek. En dan moeten uitrekenen hoeveel steentjes op welke wijze gerangschikt moeten worden. Dat kan binnen het basisvak rekenen absoluut een meerwaarde hebben. En de kinderen zullen die ervaring nooit meer vergeten!”
 
De Kunstkring opent zich naar de samenleving door middel van uiteenlopende activiteiten. “Met al onze activiteiten willen we laten zien dat we als Kunstkring een vitale organisatie zijn, die inspeelt op de tijdgeest en dat doet op een positieve, verassende wijze. Ik vind dat we daar erg goed in slagen.”
 
De activiteitenagenda van de Kunstkring heeft tijdens de Coronatijd grotendeels stil gelegen. Tegelijkertijd ontstond ook de vraag: Wat gaan we straks doen? Zo is in alle rust een evenement uitgewerkt dat al een tijd op de rol stond:  ‘Klimagie’. De magie van ons veranderende klimaat. Eén van de activiteiten die we als Kunstkring aan het voorbereiden zijn voor de zomer”, vertelt Ton enthousiast. Volgens hem een activiteit waar Voorstenaren enthousiast van kunnen worden en waaraan ze, als ze dat leuk vinden, ook zelf mee kunnen doen.
 
Ton wil expliciet Sjaak Crezee, als centrale coördinator van Klimagie, en Lis van der Geer die de PR verzorgt,  een groot compliment geven alvorens hij verder vertelt over dit kunstproject. “Klimagie is de kunst van het veranderen. De toekomst is niet meer wat-ie geweest is. Het is een activiteit waarbij bezoekers zich bewust, of nog méér bewust, worden van vragen als: Hoe sta ik zelf in de ontwikkelingen rondom het klimaat en duurzaamheid? Hoe ervaar ik zelf de magie van het klimaat? Hoe kan ik zelf de kunst van het veranderen in praktijk brengen?”
 
Deelnemers aan Klimagie kijken straks geboeid naar de georganiseerde activiteiten maar kunnen er ook aan deelnemen. “Van kijker naar deelnemer” zoals Ton het noemt. Hij noemt als voorbeelden: “Er zijn exposities binnen en buiten. In het parkje naast de Statenhoed komen twee boten; een boot voor het verleden en een voor de toekomst. Leden en niet-leden hebben wensvissen gemaakt, kinderen kunnen meedoen aan een modeshow van ‘ mooi afval’ en er zijn verschillende workshops.”
 
Vanuit de Kunstkring is er ook oriënterend contact met de bibliotheek over de vraag: hoe krijgen we jongeren warm voor culturele activiteiten? Je kunt bijvoorbeeld denken aan rappen en ‘poetry slam’. Iets dat in Amerika en Australië heel populair is. “Het is een gedicht met een maatschappelijke boodschap. Jongeren brengen het met heel veel overtuiging. Het lijkt me zo mooi om jongeren daarbij te betrekken, maar het is ook een hele uitdaging!” aldus Ton.  Hij hoopt dat dit interview misschien een zaadje kan planten voor poetry slam. Dat jongeren of hun ouders denken: “Hè dat is leuk! Of hè, dat is iets voor mijn zoon of dochter”
 
Ton is zelf op meerdere vlakken een kunstenaar. Hij is schrijver, dichter, schilder, componeert muziek, speelt piano en zingt. Op de vraag wat de reden voor hem zelf is om dit vrijwilligerswerk te doen antwoordt Ton: “De reden ligt voor mij in waarom we Klimagie organiseren. Mijn drive om betekenisvol bezig te blijven is groot. Nu doe ik dat hier in de gemeente Voorst. Eerder was ik erg met mijn beroep bezig en nu, na mijn pensioen, met creativiteit tijdens de rest van het leven dat mij geschonken is. Mijn eerste gang was toen ik hier kwam wonen naar het Schrijverscafé. Zo ontstond bij mij het bewustzijn: de Kunstkring is een fijne organisatie die een wezenlijk en betekenisvol onderdeel van de Voorster samenleving kan zijn.”
 
Ton geeft aan uit te kijken naar het maandelijkse schrijvers- en muziekcafé, de exposities en ontmoetingen in het galeriecafé. “We hebben een nare tijd gehad, dus laten we dingen doen waar je blij van wordt en je je creativiteit in kwijt kan. We zijn niet op zoek naar ‘hogere kunst’, maar we willen mensen helpen om inspiratie te zoeken en creatieve ervaringen uit te wisselen.”