Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Vacatures

Cultuurcoach (28 uur)

…..met affiniteit en stevige vakkennis op het gebied van vrijwilligerswerk

Een dag als Cultuurcoach in Gemeente Voorst

In de ochtend heb je een afspraak met een groep vrijwilligers uit het dorp Voorst. Zij willen een muziekevenement organiseren. Je denkt mee en brengt hen in contact met de mensen die je kent op dit gebied en die hierbij kunnen ondersteunen. Ook kijk je met hen naar mogelijke financieringsvormen voor het evenement. Na de afspraak ga je verder met het in kaart brengen van alle cultuuraanbod in de gemeente en van de partijen die hier vorm aan geven.

 Aan het einde van de ochtend heb je een afspraak met één van de basisscholen om zicht te krijgen op het cultuurprogramma van 2020-2021 en wat de leerlingen het afgelopen jaar hebben gedaan. Hierbij ga je na wat de vraag van de school is en of dit verbonden kan worden met bestaand of nieuw aanbod. Ter voorbereiding heb je samen met de Bibliotheek en vanuit je kennis ingeschat welke activiteiten passend zouden kunnen zijn voor deze school. Je brengt deze activiteiten bij de school onder de aandacht om ze te verbinden met de vraag van de school en het bestaande aanbod. Je maakt een aantekening zodat je niet vergeet de nieuwe activiteiten voor het primaire onderwijs op de website van de Bibliotheek onder te brengen zodat alle scholen er gebruik van kunnen maken.

 Terug op kantoor ga je in de middag aan de slag met de vrijwilligerswaardering in één van de kernen in Gemeente Voorst. Je gaat in overleg met de Dorpscontactpersoon en de Dorpsbelangen over de locatie en de catering. In verband met het bezoek van de Burgemeester informeer je de gemeente over de datum, de locatie en het tijdstip. Later die middag heb je een afspraak met een vrijwilligersorganisatie die graag wil meedoen aan de training ‘social media’ die je vanuit de vrijwilligerscentrale hebt georganiseerd voor vrijwilligers in de Gemeente Voorst.

 Eind van de middag gebruik je om het cultuurfestival – dat je samen met de Coördinator Maatschappelijke Initiatieven, enkele muziekverenigingen, Mens en Welzijn en de Bibliotheek, twee van de grotere vrijwilligersorganisaties uit de gemeente en enkele cultuurvrijwilligers uit de verschillende kernen organiseert – door te nemen met je collega van de vrijwilligerscentrale en afspraken te maken over het vervolg. 

Krijg je energie van een dag als deze en denk je dat jij de Cultuurcoach bent die we zoeken? Solliciteer dan op deze vacature!

De uitdaging

Je staat voor de uitdaging om de lokale kunst- en cultuurparticipatie en -creatie te stimuleren én vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Voorst in brede zin te ondersteunen. Het cultuurparticipatie en – creatie deel betreffen een nieuw onderdeel dat in samenwerking tussen Mens en Welzijn Voorst en Bibliotheek Brummen|Voorst nog positie en zichtbaarheid moet verwerven. De brede ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties betreft een reeds bestaande functie die je vorm geeft samen met een collega van de vrijwilligerscentrale.

Binnen de functie is in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan cultuur (bijvoorbeeld vanwege financiën, leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/ sociale achtergrond of positie). De cultuurcoach brengt deze groepen in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van Gemeente Voorst. Dit doe je op basis van vraag en aanbod in de samenleving, uit het culturele veld en door te kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

Jouw profiel

Je bent een initiatiefnemer, een echte makelaar, aanjager en verbinder. Je hebt HBO-werk- en denkniveau en veel affiniteit met cultuur en vrijwilligerswerk. Je brengt op deze terreinen ervaring mee, bij voorkeur vanuit het domein kunst en cultuur en/of het sociale domein. Omdat de taakstelling van de Cultuurcoach tot stand komt in een samenwerking tussen Mens en Welzijn Voorst en de Bibliotheek, ben je goed in staat te organiseren en organisatieverschillen te overbruggen. Je kunt lezen en schrijven met verschillende typen mensen met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Je kunt enthousiasmeren, samenwerken, plannen en organiseren, communiceren en netwerken. Je bent bekend met de plaatselijke situatie op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur (of in staat dit snel eigen te maken). Om de functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto.

Wat betreft persoonlijkheidsprofiel zijn we op zoek naar iemand die stressbestendig is, empathisch, creatief, van nature nieuwsgierig. Iemand die doorvraagt en goed overzicht kan houden. We zoeken een wilskrachtige, doelbewuste en een stevige persoonlijkheid. Je bent leergierig en reflexief op je eigen handelen en hebt een open, actieve en flexibele houding. Je kent het belang van zichtbaarheid van je werk en weet dit onder de aandacht te brengen bij stakeholders.

Mens en Welzijn Voorst en Bibliotheek Brummen|Voorst

Mens en Welzijn Voorst, de lokale brede zorg- en welzijnsorganisatie voor de Gemeente Voorst, en Bibliotheek Brummen|Voorst geven met elkaar vorm aan de taakstelling van de Cultuurcoach. Mens en Welzijn Voorst zet zich in voor een samenleving waarin jong en oud, allochtoon en autochtoon, arm en rijk zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun omgeving en blijvend op een zinvolle manier in de samenleving kunnen participeren. Bibliotheek heeft onder meer als wettelijke kerntaak het bevorderen en toegankelijk maken van kunst en cultuur. De Cultuurcoach treedt in dienst bij Mens en Welzijn Voorst waarmee we een uitgebreider dienstverband kunnen bieden (combinatie Cultuurcoach-taken en Consulentschap Vrijwilligerscentrale Voorst) met werkzaamheden die goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Wij bieden je

Mens en Welzijn Voorst biedt een veelzijdige functie met veel regelruimte, een uitdagende samenwerkingsomgeving met gepassioneerde professionals en partners. Je maakt binnen Mens en Welzijn Voorst onderdeel uit van het welzijnsteam bestaande uit zes collega’s. Je werkt nauw samen met de programma-coördinatoren van de Bibliotheek Brummen|Voorst. Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk. Wij bieden primaire en secundaire voorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Er wordt een (tijdelijke) aanstelling van een jaar geboden. Verlenging is afhankelijk van continuering van financiering vanuit de Gemeente Voorst.

Informatie en sollicitatie

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit Mens en Welzijn Voorst, Bibliotheek Brummen|Voorst en de Gemeente Voorst. Een 2e (arbeidsvoorwaarden) gesprek vindt plaats met de Bestuurder van Mens en Welzijn Voorst. Voor meer informatie kun je terecht bij drs. R. (Roel) Terwijn, Bestuurder Mens en Welzijn Voorst via telefoonnummer 06-15176318 op vrijdag 20 maart en maandag 23 maart van 13.30u tot 15.30u.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk dinsdag 14 april 2020 op e-mailadres info@mensenwelzijn.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 20 april 2020. De tweede gespreksronde en het arbeidsvoorwaardengesprek vinden plaats op donderdag 23 april.

Voor deze vacature werven we tegelijkertijd intern en extern. Interne kandidaten krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld.