Vacature: Buurtmaker (24 – 28 uur)

Buurtmaker (24-28 uur)

Maak jij met ons de beweging van binnen naar buiten?

De functie ‘buurtmaker’ is een nieuwe functie en volop in ontwikkeling. De functie speelt een belangrijke rol in de beweging van binnen naar buiten op onze inloopvoorziening.
Sinds dit jaar kent Mens en Welzijn Voorst een inloopvoorziening. Dit jaar is een overgangsjaar van een meer naar binnen gekeerde en aanbodgerichte dagbesteding naar een inloopvoorziening die met beroepsmatige begeleiding gedragen wordt door deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners. Omdat de inloopvoorziening nieuw is, zul je deels op groepen aanwezig zijn en deels maak je de beweging naar buiten door contacten te leggen en actieve verbindingen te leggen met inwoners in de gemeente die een rol willen spelen. Het accent zal steeds meer verschuiven naar buiten waarbij je nadrukkelijk voeling houdt met de deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners in de inloopvoorziening.
Je speelt als buurtmaker een cruciale rol om verschillende ontmoetingsplekken waaruit de inloopvoorziening bestaat tot een succes te maken. Je taken en activiteiten zijn heel divers en zullen in de loop van de tijd veranderen. Je hebt in ieder geval heel veel contact met inwoners van de gemeente die behoefte hebben om samen met anderen te zijn en/of iets met anderen te doen. Het kan gaan om samen koffie drinken, wandelen, bewegen, iets maken of een spelletje doen. Vaak gaat het om kwetsbare inwoners die zelfstandig wonen en ook een bepaalde mate van zorgafhankelijkheid hebben. Gedurende de omwikkeling van de nieuwe inloopvoorziening verschuift het accent steeds meer van de groepen naar de samenwerking met deelnemers, vrijwilligers, buurtbewoners en in- en externe samenwerkingspartners. Belangrijk onderdeel van je takenpakket zijn ook de administratieve werkzaamheden waaronder de kernpunten van de verschillende overleggen, rapportage van gesprekken en de registratie van het aantal bezoekers.

De uitdaging

Je staat voor de uitdaging om samen met collega buurtmakers de basisontmoetingsplekken binnen de gemeente Voorst te laten bloeien en groeien. Je kunt vorm geven aan het activiteitenaanbod van een groep inwoners én bent tevens in staat hierbij de buurt / omgeving te betrekken. Hierbij werk je op basis van de talenten, behoeften en ambities van deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners. Je geeft dus samen met de inwoners concreet invulling aan ontmoeting, werkt vanuit wederkerigheid (halen en brengen) maar ontwikkelt hierbij zo nodig ook zelf inspirerende activiteiten die behoefte gestuurd zijn (al dan niet met inwoners samen). Je creëert een sfeer binnen de groep waarin iedereen zich veilig kan voelen en wordt gestimuleerd en gemotiveerd om de eigen kracht, talenten, kwaliteiten en ambities te ontdekken en initiatieven te nemen. Je zorgt voor een duidelijke rol- en taakverdeling. Je hebt hierbij in het bijzonder aandacht voor deelname van kwetsbare inwoners.
Binnen de functie is in het bijzonder aandacht voor verbinding tussen verschillende groepen inwoners, inwoners die makkelijk mee kunnen doen en inwoners voor wie de drempel hoger is. De buurtmaker brengt de verschillende groepen inwoners met elkaar in verbinding op basis van wat er aanwezig is in de buurt of het dorp.

Jouw profiel

Je combineert de vaardigheid om een groep kwetsbare inwoners i.s.m. vrijwilligers te begeleiden bij hun daginvulling én je bent in staat hierbij externe partijen te betrekken. Je maakt makkelijk contact met verschillende typen inwoners en bent zowel in staat lopende groepen te begeleiden als nieuwe initiatieven te ondersteunen en te laten groeien. Je hebt HBO-werk- en denkniveau, affiniteit met kwetsbare inwoners en met gemeenschapsgericht werken. Je brengt op deze terreinen ervaring mee, bij voorkeur vanuit het sociale domein. Je bent een kei in samenwerken. Je kunt procesmatig werken zonder op voorhand te weten in welke richting dingen zich zullen bewegen. Je bent goed in het aanspreken van talent bij inwoners om iets bij te dragen en in te brengen. Je kunt enthousiasmeren, plannen en organiseren, communiceren en netwerken.
Je hebt tevens vaardigheden om overzicht te houden op ontwikkelingen in een groep, een buurt en een netwerk en je bent in staat de dynamiek hierin te duiden. Om de functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto.
Wat betreft persoonlijkheidsprofiel zijn we op zoek naar iemand die stressbestendig, sociaal, empathisch, creatief en van nature nieuwsgierig is. ‘Hands-on’ maar ook iemand die goed overzicht kan houden. We zoeken een wilskrachtige, doelbewuste en een stevige persoonlijkheid. Je bent leergierig en reflexief op je eigen handelen en hebt een open, actieve en flexibele houding. Je kent het belang van zichtbaarheid van je werk en weet dit onder de aandacht te brengen bij stakeholders.

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Ze is er voor alle inwoners en in het bijzonder voor hen die (extra risico lopen om te) vereenzamen en/of ondersteuning nodig hebben omdat ze meer dan gemiddeld afhankelijk zijn van een ander. Zij zet zich in voor een samenleving waarin jong en oud, allochtoon en autochtoon, arm en rijk zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun omgeving en blijvend op een zinvolle manier in de samenleving kunnen participeren. Alle inwoners weten de weg naar Mens en Welzijn Voorst te vinden of Mens en Welzijn Voorst weet, al dan niet via anderen, de weg naar hen te vinden. Mens en Welzijn Voorst werkt vanuit drie kernwaarden: De inwoner Centraal, Partnerschap/Samen en Zichtbaarheid.

Wij bieden je

Mens en Welzijn Voorst biedt een veelzijdige functie met veel regelruimte, een uitdagende samenwerkingsomgeving met gepassioneerde professionals en partners. Je maakt binnen Mens en Welzijn Voorst onderdeel uit van het welzijnsteam bestaande uit in totaal tien collega’s, waarvan drie buurtmakers.
Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk (schaal 7). Wij bieden primaire en secundaire voorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Er wordt een (tijdelijke) aanstelling van een jaar geboden. Verlenging is afhankelijk van continuering van financiering vanuit de gemeente Voorst. Beroepsregistratie bij het Registerplein is verplicht en wordt betaald door de organisatie.

Informatie en sollicitatie

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit Mens en Welzijn Voorst. Een 2e (arbeidsvoorwaarden) gesprek vindt plaats met de directeur van Mens en Welzijn Voorst. Voor meer informatie kun je terecht bij Roel Terwijn, directeur Mens en Welzijn Voorst via telefoonnummer 06-15176318 op woensdag 11 en donderdag 12 augustus en op dinsdag 7 september van 13.00u tot 16.00u.
Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk zondag 12 september 2021 op e-mailadres info@mensenwelzijn.nl. De data van de sollicitatiegesprekken en het arbeidsvoorwaardengesprek worden nog vastgesteld. We zijn voornemens de procedure uiterlijk af te ronden voor 1 november 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld.