Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Wij zijn er voor alle inwoners. In het bijzonder zijn we er voor hen die (extra risico lopen om te) vereenzamen en/of ondersteuning nodig hebben. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen kan deelnemen ongeacht zijn of haar beperking. Eigen kracht van de burger en de samen-kracht van de omgeving zijn belangrijk. Alle inwoners weten de weg naar Mens en Welzijn Voorst te vinden of Mens en Welzijn Voorst weet, al dan niet via anderen, de weg naar hen te vinden.

Mens en Welzijn Voorst werkt vanuit drie kernwaarden:
– De inwoner centraal
– Partnerschap/Samen
– Zichtbaarheid

LAATSTE NIEUWS

1 166 167 168 174

ONS AANBOD

(Klik op de pijltjes links en rechts om meer diensten te bekijken)

Algemene Hulpdienst
Algemene Hulpdienst
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtsportcoach
Buurtsportcoach
Computerinloop
Computerinloop
Vacaturebank
Vacaturebank
Dagbesteding
Dagbesteding
Maatjesproject
Maatjesproject
Ouderenadviseur
Ouderenadviseur
Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden
Steunpunt Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg
VrijwilligersCentrale Voorst
VrijwilligersCentrale Voorst
Kledingservice
Kledingservice
Formulierenbrigade
Formulierenbrigade

ONZE MISSIE

Mens en Welzijn Voorst werkt op een professionele wijze aan een samenleving waarin meedoen vanzelfsprekend is ! Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving.

ONZE VISIE

Mens en Welzijn Voorst is in 2020 de organisatie, die burgers, overheid en andere organisaties ondersteunt en verbindt om meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet Mens en Welzijn Voorst door als een spin in het sociale web alle relevante partijen met elkaar in contact te brengen, samenwerking te bevorderen en professionele ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk.

TIP VAN DE WEEK!

Neem een schrijfmaatje!

Houdt u van brieven of kaarten versturen en zoekt u een vast schrijfmaatje? Een koppeling met een schrijfmaatje van het Ouderenfonds is gemiddeld binnen een week geregeld. U wordt gekoppeld aan iemand met zoveel mogelijk dezelfde interesse. U ontvangt post en stuurt zelf post terug.

Meedoen aan Schrijfmaatje is gratis. Briefpapier/kaarten en postzegels zijn voor eigen rekening. Wilt u ook een Schrijfmaatje? Of wilt u meer informatie? Kijk op Ouderenfonds of bel 088 344 2000.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Maandag – Dinsdag: 8:30 – 17:00 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Donderdag: 8:30 – 17:00 uur
Vrijdag: 8:30 – 12:30 uur

ADRESGEGEVENS

Mens en Welzijn Voorst
“Klein Twello”
Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
Telefoon: 0571 – 279090
Email: info@mensenwelzijn.nl