Nieuwe vrijwillige Buurtbemiddelaars gezocht!

Kunt u goed luisteren? Vindt u het belangrijk dat inwoners prettig met elkaar samenleven? En vindt u het leuk om mensen met elkaar in gesprek te brengen? Dan is de functie van vrijwillige buurtbemiddelaar echt iets voor u!
 
Als buurtbemiddelaar voert u samen met een andere bemiddelaar gesprekken met buren die problemen met elkaar hebben. Dit kan gaan om geluids-of parkeeroverlast, pesterijen, onenigheid over erfafscheiding, overlast van dieren of kinderen of andere voorkomende problemen. U luistert zonder oordeel naar de verhalen van beide buren, daarna volgt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. Als bemiddelaar helpt u buren om samen afspraken te maken, met als doel dat beide buren daarna weer op een prettige manier kunnen wonen.
 
Wat bieden wij?
Voordat u als buurtbemiddelaar aan de slag gaat, volgt u eerst kosteloos een training. U leert de methode van buurtbemiddeling toe te passen. Daarna gaat u aan de slag! Verder organiseren wij intervisiebijeenkomsten en verdiepingstrainingen. Dit bevordert de samenwerking en u leert het team goed kennen.
Wilt u meer weten over buurtbemiddeling of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden?
Bel of mail naar Corine van der Knaap of Susan Pelskamp, coördinatoren buurtbemiddeling. Telefoon: 06-40283069 of 06-44916600. Mailadres: buurtbemiddeling@mensenwelzijn.nl