Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Mens en Welzijn Voorst behoudt kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’

Om de kwaliteit en de maatschappelijke meerwaarde van haar diensten te kunnen aantonen voor klanten, samenwerkingspartners, gemeenten en andere opdrachtgevers laten we ons sinds 2018 toetsen door een externe auditor. Onze organisatie kwam recentelijk goed uit de bus en behoudt daarmee het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland: Sterk Sociaal Werk.

 

Een dag lang voerde twee auditors van netwerkorganisatie en certificeerder CIIO gesprekken met verschillende medewerkers en vrijwilligers. Hierbij werd er gekeken naar de pijlers binnen het sociaal werk, legt Lianne Zeisseink uit. “Denk bijvoorbeeld aan vakmanschap, het effect van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Op basis van normen wordt bepaald of je het certificaat behoud. Wij scoorden positief op 46 van de 49 normen. De resterende 3 normen werden gedeeltelijk behaald. Een mooie score waar we erg blij mee zijn!”

 

De auditors roemde de hechte samenwerking, zowel intern als met vele externe partners en sleutelfiguren van de gemeente. Daarnaast was men positief over het planmatige en creatieve inspelen op de coronacrisis. De organisatie wordt als ‘wendbaar’ en ‘ambitieus’ getypeerd en er zijn zogezegd ‘flinke slagen gemaakt rond vakmanschap’. Lianne Zeisseink vertelt dat het laatstgenoemde een link is naar de verbeterpunten van twee jaar geleden waarvoor verbeterplannen werden opgesteld. Het is mooi om te zien dat die plannen zijn uitwerkingen hebben gehad” aldus een zichtbaar tevreden Lianne Zeisseink.