“NAH heb je niet alleen”

Op woensdag 12 oktober 2022 vindt er in het Irene gebouw in Twello een mantelzorgbijeenkomst plaats met als thema: “NAH heb je niet alleen”.

Bij Niet Aangeboren Hersenletsel verandert het leven enorm, zowel voor wie het hersenletsel overkomt als voor de direct betrokkenen. Dan is het fijn om meer informatie te krijgen en ervaringen te kunnen uitwisselen. De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.15 uur inloop) en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een ongeluk, TIA of CVA, grijpt diep in het leven van een ieder die er mee te maken heeft in. Relaties in een gezin kunnen op scherp komen te staan, omdat mensen kunnen veranderen door het hersenletsel, zowel lichamelijk als geestelijk. Er dienen aanpassingen te worden gedaan op allerlei gebieden en dat vraagt veel.

Tijdens deze mantelzorgbijeenkomst wordt aan de hand van het verhaal van een mantelzorger en diens partner met NAH dieper ingegaan op de veranderingen en op de aanpassingen die zij hebben gedaan. Ook de succeservaringen komen aan bod. Wat heeft hen geholpen om op de been te blijven en hun leven te leiden zoals ze dat nu doen?

Ook kunnen op deze avond in kleinere groepen ervaringen uitgewisseld worden. Wat heeft u geholpen, of wat juist helemaal niet en waar heeft u behoefte aan? Mogelijk heeft u tips voor elkaar, soms kan iemand van buiten met dezelfde ervaring een ander perspectief geven. Niets moet, alles mag. Ook alleen luisteren naar anderen kan her- en erkenning geven en mogelijk helpen de dagelijkse uitdagingen weer het hoofd te kunnen bieden.

De avond wordt georganiseerd door de gemeente Voorst, MEE en Mens en Welzijn Voorst. Aanmelden is prettig en kan bij Annet Reimert: 06-49019968 of a.reimert@mensenwelzijn.nl

We willen u vragen om u alleen aan te melden als u mantelzorger bent van uw naastbetrokkene met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wij hopen u te mogen ontmoeten op woensdagavond 12 oktober 2022!