Mens en Welzijn Voorst behoudt kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’

Op 21 februari ontving Mens en Welzijn Voorst voor de 3e keer op rij het kwaliteitscertificaat Sterk Sociaal Werk. In 2018 nam Mens en Welzijn Voorst als één van de eerste welzijnsorganisaties in Nederland het voortouw om zich aan te sluiten bij dit kwaliteitslabel.

Zonder vakmanschap geen kwaliteit

Er werd expliciet gezocht naar een label dat niet primair de focus legt op procedures en processen, maar op gedrag en houding van de professional. In het keurmerk vormt vakmanschap van sociaal werkers de basis. Een tweede set van normen betreft het effect dat hier via de dienstverlening voor inwoners uit volgt. De laatste set betreft een faciliterende, lerende organisatie met adequaat bestuur. Het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is tot stand gekomen voor en door de branche, vanuit de ambitie om optimaal te presteren en continu te verbeteren. “Dit keurmerk focust op de dagelijkse praktijk van onze medewerkers. Het is precies wat je nodig hebt als je zo dicht op (kwetsbare) inwoners je diensten verleent. Hierin draait alles om deskundigheid van medewerkers, om vakmanschap. En vooral om hóé je als professional je werk doet samen met de inwoner, collega’s, vrijwilligers en andere partners”, aldus Staf-/Beleidsmedewerker Lianne Zeisseink.

Van vrijwilliger tot bestuurder

Voor de certificering zijn elf medewerkers, zeven vrijwilligers en diverse klanten gesproken. Bestuurder Roel Terwijn: “Op één dag voerden twee auditoren verschillende gesprekken, met één of meerdere personen per gesprek. Wat ik terug hoor is dat deelnemers het prettige sessies vonden. Juist omdat het steeds gaat om onze core business: sociaal werk.” Roel Terwijn deed zelf ook mee in de gesprekken: “Ik vond het een goed gesprek: kritisch maar steeds zoekend en in dialoog. Het voelde niet zozeer als een eenzijdige beoordeling, eerder als een tweezijdig gesprek met als centrale leidraad: ‘Hoe kun je dingen verbeteren binnen je organisatie?’ Met het (opnieuw) behalen van het certificaat Sterk Sociaal Werk denken we goed voorbereid te zijn op de maatschappelijke veranderingen en hierop zodanig te anticiperen dat we de inwoners van de gemeente Voorst steeds goed en waar mogelijk nog beter kunnen blijven ondersteunen.”