‘Kennismaken met Mindfulness’ speciaal voor mantelzorgers

Op maandagavond 08 april 2024 start Impluz in samenwerking met Mens en Welzijn Voorst met de cursus ‘kennismaken met Mindfulness’ voor mantelzorgers uit de gemeente Voorst. De cursus heeft als doel deze mantelzorgers kennis te laten maken met Mindfulness, te leren om meer aanwezig te zijn in het ‘Nu’, waardoor stress kan verminderen en er meer rust en kalmte kan ontstaan.  

In het dagelijkse leven worden er vaak veel eisen aan mantelzorgers gesteld. Op het werk en thuis, in het gezin en in het sociale netwerk. Hierdoor leven we vaak met een grote snelheid. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress worden genegeerd of zelfs niet meer als signalen worden herkend. Gevolg kan zijn dat iemand overspannen raakt, in een burn-out terechtkomt, maar ook een depressie kan ontstaan. Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.  

In de cursus ‘kennismaken met Mindfulness’ doen we allerlei oefeningen waarbij u leert om meer in het hier en nu te zijn. U leert om anders om te gaan met gedachten, piekeren en gevoelens. Door de aandacht te richten en de verbrokkelde geest naar één punt te brengen, kunt u gaan merken dat u meer rust en kalmte gaat ervaren. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en bestaat vooral uit het oefenen van de Mindfulness oefeningen zoals adem- en bewegingsoefeningen. Ook worden ervaringen uitgewisseld welke opgedaan worden tijdens de oefeningen. De training gaat van start op 08 april 2024 van 19.00 tot 21.00 uur. Overige data zijn 15 april, 22 april en 13 mei 2024. 

Informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met Mens en Welzijn Voorst, Annet Reimert 06-49019968 of mail naar a.reimert@mensenwelzijn.nl.