Het 2021 van Mens en Welzijn in een magazine!

In 2021 is met veel nieuw elan en inspiratie gewerkt aan onze nieuwe programmering – in het bijzonder de nieuwe voorliggende voorziening met ondersteuning op maat voor alle ontmoetingspunten in de gemeente – en aan de nieuwe website die per 11 februari 2022 online is.

Het is een jaar geworden waarin corona wederom voor de nodige hoofdbrekens en uitdagingen zorgde. Opnieuw geen klompenfeest, minder dorpsfeesten, ontmoetingsplekken die dicht gingen en cultuur- en sportverenigingen die niet of slechts in zeer beperkte mate door konden gaan met hun activiteiten. Een jaar van sociale beperkingen en een zoektocht naar alternatieven.De enorme inzet van alle vrijwilligers was in dit tweede coronajaar wederom van grote waarde. Maar ook het meedenken en de financiële steun vanuit de gemeente was van groot belang. En last but not least de tomeloze inzet en creativiteit van onze medewerkers.In 2021 hebben we de fundamenten gelegd voor onze nieuwe koers waarin preventie en verbinding belangrijke uitgangspunten zijn.

Met trots presenteren we ons jaarmagazine 2021. Met een nieuwe stijl markeren we onze koerswijziging. Anders dan voorgaande jaren staan verhalen van inwoners in ons verslag centraal. Hiermee sluiten we aan bij onze eerste kernwaarde: de inwoner staat centraal.

In ons jaarmagazine vind je 10 interviews met inwoners uit onze gemeente, die in contact zijn gekomen en gebruik hebben gemaakt van diensten van Mens en Welzijn Voorst. 

Roel Terwijn
Bestuurder Mens en Welzijn Voorst

Magazine op papier lezen?

Heb je liever een papieren exemplaar van ons magazine? Deze liggen bij Klein Twello en kun je op komen halen. Of stuur even een e-mail naar info@mensenwelzijn.nl.