Expositie schilderworkshops voor mantelzorgers in Klein Twello

Vrijdag 9 november opende een bijzondere en kleurrijke expositie in Klein Twello. Ruim een jaar geleden startte kunstenares Lieke Jongeneelen uit Posterenk met de eerste schilderworkshop voor mantelzorgers en sindsdien zijn er heel wat gezellige schildermiddagen de revue gepasseerd en zijn er prachtige kunstwerken gemaakt. De expositie toont het eindresultaat van haar projectplan in het kader van de ‘Stimuleringsregeling culturele en artistieke activiteiten met een sociaal-maatschappelijke impact’ welke de gemeente Voorst honoreerde met een subsidie.

Jongeneelen: ‘Mijn projectplan omvat een schilderproject voor mantelzorgers in de gemeente Voorst. Mantelzorgers vervullen een belangrijke maatschappelijke taak maar zijn vaak ‘onzichtbaar’ in de gemeenschap. Iedere mantelzorger heeft zijn/haar eigen verhaal en historie. Mantelzorg is mooi en zingevend maar kan ook eenzaam en zwaar zijn. In dit project wil ik mantelzorgers verbinden door al samen schilderend de persoonlijke verhalen en gevoelens hierbij te verbeelden en zo zichtbaar en toegankelijk te maken voor de deelnemer zelf maar ook voor anderen’.

Annet Reimert, consultent mantelzorg voor Mens en Welzijn gemeente Voorst was nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van het project: ‘Dit schilderproject is een waardevolle aanvulling op hetgeen we mantelzorgers in de gemeente Voorst aanbieden. Het geeft mantelzorgers een moment voor zichzelf en de mogelijkheid om middels schilderen hun verhalen en emoties te uiten. Daarnaast is dit een mooie manier in contact te komen met anderen en ervaringen/belevenissen te delen en zo nieuwe handvatten te krijgen zodat ze ondersteuning aan hun naasten kunnen blijven geven’.

Nieuwsgierig geworden? De expositie is nog te zien t/m 23 december in Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2 in Twello.