De Voorster Sportweek komt er aan!

Geïnspireerd door de ‘Nationale Sportweek’ organiseert Team Voorst Actief in april een eigen variant: de Voorster Sportweek (VSW). In deze week willen ze het lokale sport- en beweegaanbod volop promoten en worden er extra activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Waarom een Voorster Sportweek?

“Wij geven de voorkeur aan een andere periode en zien meer voordelen aan het einde van het seizoen, in plaats van na aanvang van het seizoen”, legt Tom Spijker, beweegcoördinator van Voorst Actief, uit. “Daarom hebben we gekozen voor de week van 19 t/m 24 april 2022”.

Tom en zijn collega-buurtsportcoaches benaderen alle sport- en beweegaanbieders uit de  gemeente om mee te doen en tijdens de VSW hun deuren open te stellen. “Dit kan door iets te organiseren en/of door een bestaande activiteit open te stellen. Zo wordt een ‘standaard’ training snel en gemakkelijk omgetoverd tot een ‘kennismakingstraining’ of ‘clinic’. Op deze manier wordt de vereniging gepromoot en worden er mogelijk nieuwe deelnemers enthousiast voor deze tak van sport”.

Net zoals afgelopen jaren zullen alle sport- en beweegactiviteiten die tijdens de VSW plaatsvinden overzichtelijk worden gepresenteerd in een overzicht. Deze zal terug te vinden zijn op de website van Voorst Actief, KijkindeKernen.nl en het Voorster Nieuws. Zo zorgt het team van Voorst Actief dus voor extra (en gratis) promotie van de activiteit.

Doe ook mee!

Tom Spijker roept verenigingen en organisaties dus op om mee te doen en aan te haken. “Samen krijgen we zoveel mogelijk mensen in beweging”, laat hij enthousiast optekenen. Mail uw aanbod of activiteit voor zondag 20 maart 2022 a.s. naar tom@voorstactief.nl. Ook voor overige vragen en/of meer informatie over de VSW, kunt u bij Tom Spijker terecht via tom@voorstactief.nl of 06-48031070.