De kracht van… samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties

Maandag 6 november presenteren Woonzorgcoöperatie De Benring, Trefpunt Duistervoorde en Mens en Welzijn Voorst de eerste resultaten van hun samenwerking in de afgelopen twee jaar. Een samenwerking tussen bewonersinitiatief (met vooral vrijwilligers) en beroepsmatig welzijnswerk. Een samenwerking die gericht is op het versterken van ontmoeting en waarin de partijen expliciet de uitdaging zijn aangegaan te leren. Het project werd gefinancierd door het VSB-Fonds en kreeg ook steun van de gemeente Voorst.

De samenwerking is mede tot stand in het licht van de verwachting dat de komende jaren samenwerking tussen inwoners en professionals steeds belangrijker wordt. Er zal meer behoefte ontstaan aan het omkijken naar elkaar. Professionele inzet wordt schaarser en sociale steun zal alleen maar meer nodig zijn. Omdat dit in alle geledingen van de gemeente steeds meer zal gaan spelen, willen de organisaties hun opgedane kennis delen en ook met aanwezigen in gesprek. Door op tijd de samenwerking op te zoeken, voorkomen we dat mensen buiten de boot vallen. Samen kunnen we meer bereiken.

Maar samenwerking gaat niet vanzelf. Tijdens de presentatie, die zal plaatsvinden in Klein Twello Jachtlustplein 11 in Twello, zullen de drie organisaties vertellen over de aanleiding, hun ervaringen, de geleerde lessen en hun plannen. Het programma start officieel om 17.45 uur met een openingswoord door wethouder Peter Wormskamp. De presentatie wordt ingeleid door Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland. Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigt met ruim 500 sociaal-werk-organisaties als lid ruim 80 procent van de branche en schept de voorwaarden waaronder leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken. Het gaat om actuele en relevante ontwikkelingen die iedereen raken, ook in gemeente Voorst. Voorafgaand is er vanaf 17.00 tot 17.45 uur inloop i.c.m. een buffet. Vanaf 20.00 uur is er gelegenheid voor informeel napraten onder het genot van een drankje.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je tot uiterlijk 3 november aanmelden via c.frencken@voorst.nl. Geef daarbij ook aan of je gebruik wilt maken van het buffet. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Rob Vroklage, telefoonnummer 06-36500179 (r.vroklage@mensenwelzijn.nl).