Buurtbemiddeling: al 25 jaar een begrip in Nederland!

Dit jaar bestaat Buurtbemiddeling 25 jaar in Nederland! In deze jaren zijn vele buren geholpen bij het oplossen van allerhande conflicten. In de gemeente Voorst is Buurtbemiddeling sinds mei 2016 actief. En zijn er al mooie resultaten geboekt, bij huurders en bij kopers. In de meeste gevallen is na een bemiddelingstraject de lucht tussen de buren geklaard en kunnen zij weer op een prettige manier naast elkaar wonen.
 
Wat is nou eigenlijk Buurtbemiddeling?
Iedereen kent het wel: harde muziek, een blaffende hond van de buren, rommel op straat, een boom met overhangende takken. Kleine ergernissen tussen buren kunnen leiden tot hoogoplopende ruzies. Wanneer er sprake is van een conflict kunnen inwoners van de gemeente Voorst contact opnemen met de coördinatoren Buurtbemiddeling van Mens en Welzijn Voorst: Susan Pelskamp en Corine van der Knaap. Susan en Corine bieden een luisterend oor. Soms is een inwoner gebaat bij tips van de coördinator, soms schakelt de coördinator twee vrijwillige buurtbemiddelaars in.
 
Onpartijdig
Gert Nieuwenhuis, één van deze vrijwilligers, benadrukt dat hij en zijn collega onpartijdig zijn. “Het maakt mij niet uit welke oplossing er komt. Als de buren zich er samen maar in kunnen vinden. We zijn geen ‘Rijdende Rechter’ die een oordeel geeft. Wij proberen altijd ieders belang naar voren te halen.”
 
De vrijwilligers zijn speciaal getraind om te helpen bij het oplossen van burenruzies. Zij spreken eerste beide partijen apart van elkaar. Wanneer beide open staan voor Buurtbemiddeling volgt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een buurthuis. Daar vertellen partij A en partij B hun verhaal zonder elkaar te storen. De bemiddelaars vatten de verhalen samen. Het is belangrijk dat mensen zelf met oplossingen komen. De afspraken worden eventueel opgeschreven en ondertekend. Na een week of zes bellen de bemiddelaars of de coördinator Buurtbemiddeling met beide buren om te vragen hoe ze het bemiddelingsgesprek hebben ervaren en hoe de situatie nu is.
Samenwerking met IJsseldal Wonen
Buurtbemiddeling werkt nauw samen met woningbouwvereniging IJsseldal Wonen. Rosa Doornbos, woonconsulent bij IJsseldal Wonen, zegt hierover: “Een zaak die mij goed is bijgebleven: Een huurder voelde zich niet welkom in het bewonerscomplex. Buurtbemiddeling heeft haar onvrede en de reactie van haar buren erop niet weg kunnen nemen. Toch heeft de inzet van Buurtbemiddeling ervoor gezorgd dat deze huurder zich gehoord voelt en ervaarde het proces van Buurtbemiddeling als heel prettig. Het conflict is niet opgelost, maar de huurder heeft advies gekregen hoe er mee om te gaan. Dát is ook Buurtbemiddeling.”
 
Rosa overlegt vaak eerst met de coördinator of een zaak geschikt is voor Buurtbemiddeling. In haar werk als woonconsulent ervaart zij de voordelen van onpartijdige bemiddelaars: “Op een hele laagdrempelige manier worden huurders geholpen. Voorheen als ik met bewoners die overlast meldden in gesprek zat, werd er al snel naar mij gekeken voor de oplossing. Terwijl als bewoners zelf met elkaar in gesprek gaan, met behulp van de bemiddelaars, er sneller een blijvende oplossing is gevonden. Al snel worden afspraken gemaakt tussen de buren zelf. En deze afspraken worden beter opgevolgd dan wanneer er een afspraak vanuit de woningbouw wordt opgelegd. Buren verbinden zich beide aan de afspraken waarmee de verantwoordelijkheid groeit.”
 

Ook hulp nodig? Of buurtbemiddelaar worden?

Buurtbemiddeling is beschikbaar voor huurders en kopers in de gemeente Voorst. Neem gerust contact op met de coördinatoren Corine van der Knaap of Susan Pelskamp van Mens en Welzijn Voorst, via buurtbemiddeling@mensenwelzijn.nl, 06-40283069 of 06-44916600. Of kijk voor meer informatie en een filmpje op www.mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/buurtbemiddeling. Mocht de interesse gewekt zijn om als vrijwillige buurtbemiddelaar aan de slag te gaan, neem dan eveneens contact op met Corine of Susan.