Beweegblog #48: Begin met valpreventie voor de eerste val

Valincidenten hebben enorm veel impact en vormen “een ernstig en toenemend probleem”, zo staat het omschreven in het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA). Elke 5 minuten belandt er een 65-plusser op de spoedeisende hulp- na een valongeval. Dat zijn er ongeveer 280 per dag. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten. In 2020 waren de directe medische kosten als gevolg van deze ongevallen 1,1 miljard euro. Als we niets veranderen neemt het aantal SEH-opnamen met 50% toe en verdubbelen de directe medische kosten tot 2,4 miljard euro in 2030.

Naar schatting heeft 67% van de gevallen 65-plussers een verhoogd valrisico. Gerichte valpreventie voorkomt valongelukken en vergroot de kwaliteit van leven. Helaas neemt momenteel slechts 1,5% van alle 70-plussers valpreventieve maatregelen. Laten we hier met z’n allen aandacht voor hebben, want iedereen heeft – of krijgt – hier mee te maken!

Onderzoek toont aan dat valpreventieve interventies werken en dat het altijd kosteneffectief is. 25% van het aantal valongevallen daalt na het volgen van een valpreventieprogramma. Valpreventie is zodoende effectief en noodzakelijk, vertelde Wietske Hoekstra van VeiligheidNL onlangs tijdens een webinar over valpreventie en de kansen voor de buurtsportcoach. Hij benadrukt echter ook dat het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico een belangrijke eerste stap is voor een effectief valpreventieprogramma.

Samen met Tijssen Weerbaarheid bieden we (vanuit Mens en Welzijn Voorst) al jaren ‘Zeker Bewegen’ aan binnen de gemeente Voorst. Zeker Bewegen is een interventie van 8 bijeenkomsten waarin verschillende werkzame gecombineerd om valrisico te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat deze interventie werkt merken we aan de uitkomsten van een meetplan dat we sinds het laatste traject hanteren. Hieruit blijkt dat alle deelnemers beter scoren op de fysieke testen na 8 lessen. Daarnaast is het zelfvertrouwen in het bewegen sterk toegenomen. Voor aanvang van de cursus scoorde men gemiddeld een 5,9 en na de laatste les was dit cijfer toegenomen tot een 7,2.

Het zijn mooie resultaten, maar nog mooier zijn de woorden van deelnemers. Zo’n 6 trajecten heb ik inmiddels meegemaakt en een veelgehoorde opmerking is: “Dit had ik veel eerder moeten doen!” Mijn vraag aan eenieder die dit leest is: “Wanneer begin jij?”

Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens en Welzijn Voorst. Zou jij na het lezen van zijn blog ook wel meer willen bewegen, maar heb je hier bepaalde hulp bij nodig? Of ben je op zoek naar een sociale activiteit? Neem gerust contact op via telefoonnummer: 06 40 10 36 11 of g.kroes@mensenwelzijn.nl