Bankfraude en ouderen

“Bankfraude komt helaas steeds meer voor in de gemeente Voorst”, aldus wijkagent Gea Venema. Op verschillende manieren proberen fraudeurs toegang te verkrijgen tot een bankrekening. Helaas zijn ouderen hiervan vaak de dupe. Wilt u de methodes van de fraudeurs herkennen? Kom dan naar de voorlichting van Wijkagent Gea Venema.

In samenwerking met Mens en Welzijn Voorst wordt deze voorlichting op donderdag 27 oktober om 14.00 tot plus minus 15.00 georganiseerd. Belangstellenden zijn welkom om binnen te lopen vanaf 13.30 op Ontmoetingsplek Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2 in Twello.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Buurtmaker Rob Vroklage: 06-36500179.