Aanmelden mantelzorgwaardering 2023

Zorgt u langere tijd voor een naaste met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een blijk van waardering voor uw inzet als mantelzorger: een cadeaubon. De cadeaubon wordt u aangeboden door de gemeente Voorst en uitgereikt door het Steunpunt Mantelzorg van Mens en Welzijn Voorst. Er kan één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd.   

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden er enkele voorwaarden. Zo moet de zorgvrager in de gemeente Voorst wonen. Als de zorgvrager in een 24-uurs woon-zorgvoorziening woont, dan komt u helaas niet in aanmerking voor de waardering. De mantelzorger dient langer dan drie maanden, minimaal acht uur per week onbetaalde zorg te verlenen. Tot slot dient de mantelzorger geregistreerd te staan bij het Steunpunt Mantelzorg of hij/zij laat zich registeren.

                                                                                                            
Jonge mantelzorger

Voor jonge mantelzorgers (kinderen en jongeren t/m 24 jaar) is er een jongerenwaardering. Is er thuis iemand langdurig ziek of heeft één van hen een verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek? Maak je je daarover vaak zorgen en/of moet je thuis vaak meehelpen of zorgen voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger.   

Aanvraagformulier

Iedereen die geregistreerd staat bij het Steunpunt Mantelzorg heeft een aanvraagformulier via het bij ons bekende e-mailadres ontvangen. Hebt u geen e-mail ontvangen en/of denkt u ook in aanmerking te komen voor deze waardering? Neem contact op met Annet Reimert, via 06-49 01 99 68 of a.reimert@mensenwelzijn.nl. Aanvragen voor 2023 kunnen ingediend worden tot en met 2 augustus 2023.