Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Wij zijn er voor alle inwoners. In het bijzonder zijn we er voor hen die (extra risico lopen om te) vereenzamen en/of ondersteuning nodig hebben. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen kan deelnemen ongeacht zijn of haar beperking. Eigen kracht van de burger en de samen-kracht van de omgeving zijn belangrijk. Alle inwoners weten de weg naar Mens en Welzijn Voorst te vinden of Mens en Welzijn Voorst weet, al dan niet via anderen, de weg naar hen te vinden.

Mens en Welzijn Voorst werkt vanuit drie kernwaarden:
– De inwoner centraal
– Partnerschap/Samen
– Zichtbaarheid

LAATSTE NIEUWS

1 2 141

ONS AANBOD

(Klik op de pijltjes links en rechts om meer diensten te bekijken)

Algemene Hulpdienst
Algemene Hulpdienst
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtsportcoach
Buurtsportcoach
Computerinloop
Computerinloop
Vacaturebank
Vacaturebank
Dagbesteding
Dagbesteding
Maatjesproject
Maatjesproject
Ouderenadviseur
Ouderenadviseur
Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden
Steunpunt Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg
VrijwilligersCentrale Voorst
VrijwilligersCentrale Voorst
Kledingservice
Kledingservice
Formulierenbrigade
Formulierenbrigade

ONZE MISSIE

Mens en Welzijn Voorst werkt op een professionele wijze aan een samenleving waarin meedoen vanzelfsprekend is ! Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving.

ONZE VISIE

Mens en Welzijn Voorst is in 2020 de organisatie, die burgers, overheid en andere organisaties ondersteunt en verbindt om meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet Mens en Welzijn Voorst door als een spin in het sociale web alle relevante partijen met elkaar in contact te brengen, samenwerking te bevorderen en professionele ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk.

FAQ

Er kunnen veel problemen op lange termijn worden voorkomen als op tijd gezien wordt dat jij een jonge mantelzorger bent . De situatie waarin jij en je omgeving zitten wordt zo vanzelfsprekend dat het lastig is om hier uit te komen. Hierdoor wordt het bezig zijn met school, een (bij)baan, een sociaal leven en andere leuke en belangrijke dingen steeds lastiger. Daarom is het goed om ondersteuning te zoeken zodat jij ontlast wordt.
Mocht je behoefte hebben om je hart te luchten, contact met andere jongeren in een zelfde soort situatie, samen een activiteit doen, neem contact op met Annet Reimert!

Ja, binnen het maatjesproject van Mens en Welzijn Voorst worden mensen met een hulpvraag gekoppeld aan een vrijwilliger die een maatje wil zijn voor een ander.

Ja, in het najaar van 2019 gaat de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars van start. Mensen die onlangs hun partner hebben verloren en behoefte hebben aan begeleiding bij hun rouwproces kunnen ondersteuning krijgen van ervaringsdeskundige, getrainde vrijwilligers.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Maandag – Dinsdag: 8:30 – 17:00 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Donderdag: 8:30 – 17:00 uur
Vrijdag: 8:30 – 12:30 uur

ADRESGEGEVENS

Mens en Welzijn Voorst
“Klein Twello”
Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
Telefoon: 0571 – 279090
Email: info@mensenwelzijn.nl