Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
0571 - 27 90 90

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is te typeren als een brede zorg- welzijnsorganisatie die zich beweegt op de beleidsterreinen: wonen, (gezondheids-)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, sport/bewegen, werk en inkomen.

Mens en Welzijn Voorst kent twee opdrachtgevers: de individuele burger en de gemeenschap van burgers. Beider belangen lopen vaak parallel maar kunnen een enkele keer ook botsen. Mens en Welzijn Voorst neemt in deze omgeving haar eigen autonome positie in en voert zaken uit. Concreet voeren we die activiteiten uit waar behoefte aan is mits dit overeenstemt met de gemeenschappelijke belangen. We zoeken daarover zowel met de individuele burger, met groepen burgers en met de gemeenschap steeds de dialoog op.

Mens en Welzijn Voorst is er voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Wij zetten ons in voor mensen die hun toekomst (opnieuw) aan het opbouwen zijn en ook zijn er veel diensten speciaal voor senioren. We hebben met alle veranderingen op het terrein van zorg en welzijn echter vooral tot taak om te werken aan een samenleving waarin iedereen kan deelnemen ongeacht zijn of haar beperking. Bouwen aan een verantwoordelijke samenleving gebaseerd op de eigen kracht van de burger en de samen kracht van de omgeving.

ONS AANBOD

(Klik op de pijltjes links en rechts om meer diensten te bekijken)

Algemene Hulpdienst
Algemene Hulpdienst
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtsportcoach
Buurtsportcoach
Computerinloop
Computerinloop
Vacaturebank
Vacaturebank
Dagbesteding
Dagbesteding
KruidenTUIN
KruidenTUIN
Maatjesproject
Maatjesproject
Opvangservice
Opvangservice
Ouderenadviseur
Ouderenadviseur
Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden
Steunpunt Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg
Terminale Zorg
Terminale Zorg
Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding
Ontmoeting
Ontmoeting
Werkplaats / Klussendienst
Werkplaats / Klussendienst
VrijwilligersCentrale Voorst
VrijwilligersCentrale Voorst
Cadeau-artikelen
Cadeau-artikelen
Kledingservice
Kledingservice
Formulierenbrigade
Formulierenbrigade

ONZE MISSIE

Mens en Welzijn Voorst werkt op een professionele wijze aan een samenleving waarin meedoen vanzelfsprekend is ! Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving.

ONZE VISIE

Mens en Welzijn Voorst is in 2020 de organisatie, die burgers, overheid en andere organisaties ondersteunt en verbindt om meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet Mens en Welzijn Voorst door als een spin in het sociale web alle relevante partijen met elkaar in contact te brengen, samenwerking te bevorderen en professionele ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk.

FAQ

Er kunnen veel problemen op lange termijn worden voorkomen als op tijd gezien wordt dat jij een jonge mantelzorger bent . De situatie waarin jij en je omgeving zitten wordt zo vanzelfsprekend dat het lastig is om hier uit te komen. Hierdoor wordt het bezig zijn met school, een (bij)baan, een sociaal leven en andere leuke en belangrijke dingen steeds lastiger. Daarom is het goed om ondersteuning te zoeken zodat jij ontlast wordt.
Mocht je behoefte hebben om je hart te luchten, contact met andere jongeren in een zelfde soort situatie, samen een activiteit doen, neem contact op met Annet Reimert!

Ja, binnen het maatjesproject van Mens en Welzijn Voorst worden mensen met een hulpvraag gekoppeld aan een vrijwilliger die een maatje wil zijn voor een ander.

Ja, op elke maandag en donderdag bent u welkom om aan te schuiven! Kijk eventueel de agenda voor andere activiteiten.

LAATSTE NIEUWS

Basiscursus Mindfit

Bent u ook weleens de grip op uzelf kwijt? Verliest u zich in emoties terwijl u dit eigenlijk niet wilt?…

1 53 54 55 62

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Maandag – Dinsdag: 8:30 – 17:00 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Donderdag: 8:30 – 17:00 uur
Vrijdag: 8:30 – 12:30 uur

ADRESGEGEVENS

Mens en Welzijn Voorst
Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
Postbus 36, 7390AA, Twello

Telefoon: 0571 – 279090
Email: info@mensenwelzijn.nl