Visie

Onze Missie:

Wij geloven in gezonde en ontspannen samenleving waarin plek is voor iedereen en waar kwetsbare mensen erbij horen, mee betekenis geven en zich gezien voelen.

Onze Visie:

Mens en Welzijn Voorst is dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. In het bijzonder voor hen die zonder ondersteuning van een ander buiten de samenleving dreigen te vallen. Al deze mensen weten de weg naar Mens en Welzijn Voorst te vinden of Mens en Welzijn Voorst weet, al dan niet via anderen, de weg naar hen te vinden.

Onze kernwaarden:
1. Inwoner centraal

De input van inwoners staat voorop: hun vraag, hun behoefte, hun talent en hun ambitie. Binnen onze mogelijkheden, positie, kennisveld en opdracht sluiten we zo goed mogelijk aan bij de inwoner en nemen we haar kennis en ervaring mee in onze dienstverlening.

2. Partnerschap/Samen

We werken vanuit partnerschap en werken actief samen met het lokale en regionale netwerk. Mens en Welzijn Voorst heeft hierin specifiek aandacht voor de samenwerking tussen de nulde en eerste lijn en ziet zichzelf hierin als een belangrijk schakelpunt.

3. Zichtbaarheid

We zijn zichtbaar in de hele gemeente, ook in de kernen. We sluiten aan op wat hier nodig is. Zichtbaar zijn betekent ook herkend worden en vindbaar zijn. Dit gaat over het onderhouden van de juiste contacten en over een effectieve wijze van communicatie via digitale media.

Bekijk hier ons visiedocument 2020 – 2024

 Download