Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Visie

Positionering: Mens en Welzijn Voorst kiest voor 2 strategische opties

  1. Wij kiezen voor interne ontwikkeling. We gaan uit van de eigen kracht van de organisatie. We zetten eigen mensen en middelen in voor bestaande- en nieuwe product- marktcombinaties. Concreet betekent dit investeren in gerichte opleidingen en trainingen en waar mogelijk werven van nieuwe personeelsleden met sterke/ andere vaardigheden. Belangrijkste voorwaarde voor deze strategie: beschikken over voldoende en juiste middelen zowel in mensen als ook in geld.
  2. Wij kiezen voor samenwerkingsverbanden. Binnen deze optie zoeken we samenwerking met andere organisaties die vaardigheden, bedrijfsmiddelen en/of producten meebrengen die wij missen of onvoldoende bezitten maar die we wel nodig hebben. Samenwerken kan in een meer vrije vorm (strategische alliantie) of een vergaande vorm (joint venture).

Onze kernwaarden:

Vernieuwend
Verbindend
Lokaal verankerd
Ambitieus
Ondernemend

Bekijk hier ons visiedocument 2016-2020