Privacy en Klachten

  1. Home
  2. /
  3. Over ons
  4. /
  5. Privacy en klachten
 Privacy 

Als u een gesprek heeft over uw persoonlijke situatie met een medewerker van Mens en Welzijn Voorst, dan blijft dit tussen u en Mens en Welzijn Voorst. Medewerkers van Mens en Welzijn Voorst hebben namelijk een geheimhoudingsplicht. Toch is het soms nodig voor de dienstverlening om deze vertrouwelijke gegevens ook aan iemand anders te verstrekken. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft. De bescherming van uw privacy staat voorop.

Met de komst van de AVG heeft u meer rechten gekregen. Om deze reden hebben wij onze privacyverklaring gewijzigd. U vindt hier onze nieuwe privacyverklaring. 

 Klachten 

Als u ontevreden bent over de uitvoering van de dienst-/hulpverlening, kunt u een klacht indienen. Het beste is om eerst contact op te nemen met de medewerker die u heeft geholpen. Lukt het niet om met hem of haar tot overeenstemming te komen, dan probeert de directeur/bestuurder van de organisatie een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. Als de lucht dan nog niet is geklaard, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Zorgbelang Gelderland/Utrecht. De gehele klachtenprocedure is vastgelegd in de klachtenregeling, die u hier kunt raadplegen. 

U kunt hier het stroomschema voor de interne en externe klachtenprocedure inzien. 

 Vertrouwenspersoon 

Het is een zaak van ons  als organisatie om maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Om die reden maakt Mens en Welzijn Voorst gebruik van een gedragscode. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysieke- of psychische schade “.

Mens en Welzijn Voorst heeft voor ongewenste gedragingen een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe Vertrouwenspersoon is:

Buro Konfidi, Dhr. G. Dijkstra
 info@kondifi.nl