Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Privacy en Klachten

Privacy

Als u een gesprek heeft over uw persoonlijke situatie met een medewerker van Mens en Welzijn Voorst, dan blijft dit tussen u en Mens en Welzijn Voorst. Medewerkers van Mens en Welzijn Voorst hebben namelijk een geheimhoudingsplicht.
Toch is het soms nodig voor deĀ dienstverlening om deze vertrouwelijke gegevens ook aan iemand anders te verstrekken. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft. De bescherming van uw privacy staat voorop.

Met de komst van de AVG heeft u meer rechten gekregen. Om deze reden hebben wij onze privacyverklaring gewijzigd. U vindt hier onze nieuwe privacyverklaring.

Klachten

Als u ontevreden bent over de uitvoering van de dienst-/hulpverlening, kunt u een klacht indienen. Het beste is om eerst contact op te nemen met de medewerker die u heeft geholpen. Lukt het niet om met hem of haar tot overeenstemming te komen, dan probeert de directeur/bestuurder van de organisatie een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. Als de lucht dan nog niet is geklaard, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Zorgbelang Gelderland/Utrecht. De gehele klachtenprocedure is vastgelegd in de klachtenregeling, die u bij ons kunt opvragen.

U kunt hier het stroomschema voor de interne en externe klachtenprocedure inzien.