Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Mens en Welzijn Voorst behartigt de belangen van cliënten, deelnemers en vrijwilligers. De leden van de Cliëntenraad houden toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening
en vertegenwoordigen cliënten van de diverse onderdelen van de organisatie.

Wat doet de Cliëntenraad?

Belangenbehartiging valt of staat met goede communicatie tussen Mens en Welzijn Voorst en haar cliënten. Daarom ziet de Cliëntenraad toe op goede communicatie tussen Mens en Welzijn
Voorst en haar cliënten. De Cliëntenraad heeft speciaal aandacht voor goede bereikbaarheid en informatievoorziening. De Cliëntenraad kan (on)gevraagd advies geven aan de directeur/bestuurder.

Hoe wil de Cliëntenraad dit bereiken?

De Cliëntenraad geeft advies over allerlei onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en het welzijn van cliënten. Daarom vindt deze raad het zo belangrijk om te weten hoe de dienstverlening wordt ervaren. Alle op- en aanmerkingen van cliënten en hun belangenbehartigers die gebruikmaken van de diensten van Mens en Welzijn Voorst helpen hierbij.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt ook u!
Denkt u wel eens:
“Dit is een goed idee…”
“Dat zou moeten veranderen…”
“Was er maar aandacht voor..”
Geef uw mening, want de Cliëntenraad is er ook voor u! Dat mag anoniem.