Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Vrijwilligers Centrale Voorst VCV

Vrijwilligers worden omschreven als het cement van de samenleving. Zonder vrijwillige inzet zou de maatschappij er immers heel anders uit zien. De gemeente heeft te maken met grote veranderingen waardoor hun bijdrage nog belangrijker is voor de samenleving. Het belang van het vrijwilligerswerk wordt de komende jaren daarom alleen maar groter.

Vanuit de gedachte dat de samenleving gebaat is bij actieve participatie van al haar burgers, stimuleert en faciliteert de Vrijwilligers Centrale Voorst op diverse manieren de betrokkenheid van alle inwoners uit de gemeente Voorst. De Vrijwilligers Centrale Voorst werkt aan het versterken en bevorderen van vrijwilligerswerk en ondersteunt daarom in alle vrijwillige inzet. We zijn er voor de organisaties en verenigingen die met vrijwilligers samenwerken, maar ook voor de vrijwilligers die zich inzetten of willen inzetten in de gemeente Voorst. Wij adviseren, verbinden, bemiddelen en ondersteunen organisaties en vrijwilligers om deze groepen samen te laten komen en willen een bijdrage leveren om (lokale) vrijwillige inzet voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Onze kerntaken zijn:

  • Bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en maatschappelijke organisatie;
  • Bemiddelen bij maatschappelijke stages en werknemersvrijwilligerswerk;
  • Adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken;
  • Bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering;
  • Promoten van vrijwilligerswerk;
  • Behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;

De Vrijwilligers Centrale Voorst denkt graag vooruit. We ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten, geven trainingen en bijeenkomsten die aansluiten op de trends die spelen binnen het vrijwilligerswerk en organiseren evenementen die van belang zijn voor het verstevigen van het vrijwilligerswerk in de gemeente Voorst. Daarnaast leggen we effectieve en strategische verbindingen op dorps-, kerkdorp- en wijkniveau en werken zoveel mogelijk samen met maatschappelijke organisaties.

Kortom: Voor vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord is de Vrijwilligers Centrale Voorst het juiste adres. Wij geven het vrijwilligerswerk in de gemeente Voorst vorm en houden daarbij altijd rekening met de wensen van de klant.