Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Terminale Zorg

De vrijwilligers van de terminale zorg kunnen in overleg met de mantelzorger, familie en thuiszorg ondersteuning bieden aan die mensen die thuis willen sterven.

Wat doet de vrijwillige terminale zorg?

Zorgt u voor iemand die zijn laatste levensfase thuis wil doorbrengen en thuis wil sterven, dan kan dit zowel geestelijk als lichamelijk zwaar zijn.
Inzet van een vrijwilliger is mogelijk als:

    • Degene die thuis wil sterven niet alleen gelaten kan worden;
    • Het eigen netwerk overbelast dreigt te raken;
    • Het eigen netwerk te klein is om het zelf op te kunnen vangen.

Deskundige vrijwilligers

De vrijwilligers van de vrijwillige terminale zorg hebben een speciale basistraining gevolgd. Zij verlenen overdag, ‘s avonds en soms ook gedurende de nacht ondersteuning.
Hun inzet kan bestaan uit:

  • Waken bij een stervende;
  • Een luisterend oor bieden aan zowel de stervende als de mantelzorger of familie;
  • In samenwerking met de thuiszorg kunnen afspraken gemaakt worden op het gebied van verzorgende taken die binnen de mogelijkheden van de vrijwillige terminale zorg past.

Wilt u gebruik maken van de vrijwillige terminale zorg dan kunt u alle dagen bellen tussen 9.00 en 18.00 uur op: 06 33 69 76 67.

Annet Reimert
mantelzorg@mensenwelzijn.nl
(0571) - 28 77 52 / (06) - 49 01 99 68