Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Steunpunt Mantelzorg

Jonge mantelzorger

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren die samenwonen met iemand die hulp/ondersteuning nodig heeft. Dit kan je vader, moeder, broer, zus of ander familielid zijn.

Iedereen is wel eens ziek of heeft het heel druk. Het is normaal dat we elkaar dan meehelpen in huis. Dat ligt anders als je vader, moeder, broer of zus een lichamelijke ziekte of een handicap heeft of er is sprake van psychische of verslavingsproblematiek. Dan kun je je zorgen maken en kunnen er taken op je afkomen die niet bij je leeftijd passen, je wilt elkaar in veel dingen ontlasten. Iedereen die (mee)zorgt voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid wordt een mantelzorger genoemd. Ben je jonger dan 24 jaar, dan ben je een ‘jonge mantelzorger’.

Wil je hierover meer informatie? Kijk dan eens hier.

Mantelzorger

Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om een ander een handje te helpen en het geeft vaak veel voldoening. Maar wanneer de (mantel)zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden en veel invloed hebben op je eigen leven.

Als je minimaal drie maanden voor een naaste zorgt met een lichamelijke ziekte, een handicap of er  sprake is van psychische of verslavingsproblematiek waarbij je minimaal 8 uren per week ondersteuning biedt dan is er sprake van mantelzorg.

Het Steunpunt Mantelzorg kan ondersteuning bieden om inzicht te geven in de eigen situatie, grenzen te leren kennen en die te bewaken zodat ook mantelzorgers kunnen blijven participeren in de samenleving.
De mantelzorgconsulent zal samen met u kijken of er binnen uw netwerk mogelijkheden zijn om u te ondersteunen. Daarnaast kan zij zo nodig advies geven op het gebied van zorg, begeleiding, andere voorzieningen en respijtzorg (respijtzorg is zorg ter ontlasting van de mantelzorger).
Heeft u behoefte aan een gesprek?
Dan is het Steunpunt Mantelzorg er óók voor u.

 

Annet Reimert
MANTELZORG@MENSENWELZIJN.NL
(0571) - 28 77 52 / (06) - 49 01 99 68