Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Sociaal Raadslieden

Zij maken u wegwijs in het doolhof….

De wetten en regels in onze samenleving veranderen voortdurend. Veel mensen weten daarom niet meer precies wat hun rechten en plichten zijn.

Onze Sociaal Raadsvrouw maakt u wegwijs in het doolhof van overheidsinstellingen, instanties, wetten en regels en kan u waar nodig ondersteunen.

U kunt o.a. bij onze Sociaal Raadsvrouw terecht voor:
• Uitleg over wet- en regelgeving en (gemeentelijke) voorzieningen;
• Advies over uw rechten op het gebied van bijvoorbeeld uitkeringen, werk, toeslagen, huisvesting en familierecht;
• Hulp bij het schrijven van (klachten)brieven;
• Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift;
• Bemiddeling en/of doorverwijzing naar andere instanties.

Corine van der Knaap
SOCIAALRAADSLIEDEN@MENSENWELZIJN.NL
(0571) - 28 77 58 / (06) - 40 28 30 69