Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Sociaal Raadslieden

De wetten en regels in onze samenleving veranderen voortdurend. Veel mensen weten daarom niet meer precies wat hun rechten en plichten zijn.

Heeft u juridische problemen of vragen en komt u er zelf niet meer uit?

De Sociaal Raadslieden maken u wegwijs in het doolhof van overheidsinstellingen, instanties, wetten en regels en kunnen u waar nodig ondersteunen.
Sociaal Raadslieden zijn een vraagbaak op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Hierbij kunt u denken aan uitkeringen, werk, huisvesting, gezondheid, consumentenzaken, familierecht, onderwijs, toeslagen en belastingen.

Wat kunnen de Sociaal Raadslieden concreet voor u betekenen?

  • Uitleg geven over wet- en regelgeving;
  • Advies geven over uw rechten op het gebied van bijvoorbeeld uitkeringen, werk, toeslagen, huisvesting, consumentenzaken en familierecht;
  • Hulp bij het schrijven van (klacht)brieven;
  • Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift;
  • Navraag doen of bemiddelen voor u bij instanties;
  • Doorverwijzen naar instanties als dat nodig is.

Corine van der Knaap
SOCIAALRAADSLIEDEN@MENSENWELZIJN.NL
(0571) - 28 77 58