Zij maken u wegwijs in het doolhof…..

De wetten en regels in onze samenleving veranderen voortdurend. Veel mensen weten daarom niet meer precies wat hun rechten en plichten zijn.

Onze Sociaal Raadsvrouw maakt u wegwijs in het doolhof van overheidsinstellingen, instanties, wetten en regels en kan u waar nodig ondersteunen.

U kunt o.a. bij onze Sociaal Raadsvrouw terecht voor:

  • Uitleg over wet- en regelgeving en (gemeentelijke) voorzieningen;
  • Advies over uw rechten op het gebied van bijvoorbeeld uitkeringen, werk, toeslagen, huisvesting en familierecht;
  • Hulp bij het schrijven van (klachten)brieven;
  • Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift;
  • Bemiddeling en/of doorverwijzing naar andere instanties.

Ik ben Corine..

Wil je meer info over Juridisch Advies?

Bel me even of stuur een e-mail


 ​06 - 40283069
 c.vanderknaap@mensenwelzijn.nl