Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Maatjesproject

Maatjesproject

Het maatjesproject koppelt een vrijwilliger aan een deelnemer die wat extra hulp kan gebruiken. Het doel van het maatjesproject is het (her) ontdekken en behouden van sociale contacten en versterken van de zelf- en samenredzaamheid van mensen. Binnen de gemeente Voorst zijn er meerdere mogelijkheden om aan groepsgerichte activiteiten deel te nemen en daar contacten op te doen en uw wens of vraag te delen. Mocht u niet meer mobiel of (nog) niet toe zijn aan groepsgerichte ontmoeting dan kan er een maatje worden ingezet.
Een maatje kan ondersteuning bieden aan iemand die daar behoefte aan heeft.

Voor wie is het maatjesproject?

Mensen kunnen door allerlei oorzaken geïsoleerd raken, geen bezoek krijgen, geen familie of kennissen in de buurt hebben of kunnen het lastig vinden om een soos of (sport)club te bezoeken. Dit kan komen door psychische problemen, cultuur, leeftijd of lichamelijke beperkingen.

Wat doet een maatje?

Een maatje kan, naar gelang u dat wenst, samen met u een kopje koffie drinken, een praatje maken, een stukje fietsen of wandelen, een boodschapje doen of met u naar een inloopmiddag gaan om meerdere mensen te ontmoeten. Ook kan een maatje u helpen achter de computer, met de Nederlandse taal of samen de dieren verzorgen.

Annet van der Beek
maatjesproject@mensenwelzijn.nl
(0571) - 27 90 90