Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
0571 - 27 90 90

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling in de gemeente Voorst

Plezierig wonen dat wil iedereen. Soms is dat niet het geval. Ieder mens kan zich wel eens ergeren aan of ruzie hebben met een buur. Over bijvoorbeeld geluidsoverlast, overhangend groen of over een voortdurend verkeerd geparkeerde auto. Het helpt dan om met elkaar te praten. Maar wat als dat niets oplost? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen.Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen Zij praten eerst met u en daarna met de buren. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bedoeling van dit gesprek is dat u samen met uw buren tot een oplossing van uw conflict komt en dat u met elkaar in gesprek kunt blijven, ook als er opnieuw overlast is.

Voorbeelden van overlast voor Buurtbemiddeling

  • Geluidsoverlast
  • Rommel in trappenhuis of plantsoen
  • Stank
  • Overlast van dieren of door kinderen
  • Tuinoverlast
  • Parkeeroverlast

Buurtbemiddeling is een initiatief van woningcorporatie IJsseldal Wonen en wordt uitgevoerd door Stichting Mens en Welzijn Voorst. Buurtbemiddeling is er in eerste instantie dan ook voor alle inwoners van de gemeente Voorst die wonen in een huurwoning van IJsseldal Wonen en die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met hun buren. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Rineke Werff
buurtbemiddeling@mensenwelzijn.nl
(0571) 28 77 58