Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Vrijwilligers Posterenk en Bussloo massaal aan “Tafel met de Burgemeester”

Op vrijdag 8 november maakten meer dan 100 vrijwilligers uit de dorpen Posterenk en Bussloo gebruik van de uitnodiging van de Gemeente Voorst om aanwezig te zijn in de Hof van Bussloo bij “Aan Tafel met de Burgemeester”. Het initiatief komt van de Gemeente Voorst als blijk van trots en vooral dank aan alle vrijwilligers in haar gemeente. Daarom komt de Gemeente naar alle dorpen toe en biedt dit aan. De Vrijwilligerscentrale Voorst zorgde voor de organisatie en daarbij werd zij bijgestaan door de dorpen Posterenk en Bussloo.

Burgemeester Jos Penninx heette de ruim 100 vrijwilligers van harte welkom en gaf aan wat het doel is van deze bijeenkomst. “Het is vooral een blijk van grote trots en waardering”, aldus de Burgemeester. Hij keek nog even terug op 2018, het jaar waarin de Gemeente Voorst haar 200 jarig bestaan vierde en ook in dat jaar was er een speciale avond voor de vrijwilligers van de gemeente, toen in de vorm van een druk bezochte avond in het dorpshuis te Voorst. Nu is gekozen voor een andere vorm, in de dorpen zelf. Penninx gaf enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk waar de gemeente bijzonder trots op is zoals, Stichting Pampus, de gefuseerde Sportvereniging CCW, de Carnavalsoptocht, de Pruttelpot en de Avond vierdaagse.

Ook ging de Burgemeester in op het belang van een goed contact tussen de dorpen, haar vrijwilligers en de gemeentelijke overheid. Hij maakte daarbij de koppeling tussen het thema van de Gemeente Voorst voor 2019: “Schouder aan schouder komen we verder”. “ Er zijn vele onderwerpen die we vanuit de overheid niet eenzijdig kunnen oplossen en daarbij is de inbreng van de burger uit de dorpen van groot belang”, vervolgde Penninx. Hij noemde enkele onderwerpen als vliegveld Teuge, de aanleg van zonnevelden, veiligheid en ook de grotere evenementen zoals Ground Zero. “Ik hoop dat jullie ons al overheid ervaren als wijze mensen en weet dat wij de inbreng en ondersteuning vanuit de burger bijzonder op prijs stellen”.

Daarna kreeg André Berenschot, voorzitter van Posterenks Belang e.o. het woord. André uitte zijn trots op de vele aanwezigen en benadrukte het belang van de vrijwilligers als de verbindende factor in onze dorpen Posterenk en Bussloo. “We hebben ontzettend veel vrijwilligers. Iedereen doet wel ‘iets’ voor een ander in ons dorp en daar buiten. En jij als vrijwilliger weet hóe belangrijk het werk wat jij zelf of wat je samen of in een werkgroep doet is. Deze door jouw tomeloze inzet op diverse manieren en groepen mag gewaardeerd worden”.  André stond ook stil bij zijn start als vrijwilliger bij Pampus. “Dat was 40 jaar geleden, hier op deze plek”. Na de twee inleidingen werd een smakelijk buffet geopend en onderwijl konden de aanwezigen genieten van een doorlopende diaserie van opnames gemaakt in en rondom de dorpen Posterenk en Bussloo met vooral de focus op het vrijwilligerswerk. Vanaf de start was sprake van een bijzonder informele en gezellige sfeer. Opvallend was de diversiteit onder de vrijwilligers, jong, oud, man vrouw. Zonder te vragen werd door vele vrijwilligers aangegeven dit initiatief van de gemeente bijzonder op prijs te stellen en er was zelfs een overtuiging dat dit zeer goed zou kunnen uitpakken voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

De avond werd om 19.30 uur afgesloten door Dorothy den Boer, coördinator Vrijwilligers Centrale Voorst. Mede namens Monika klein Haar-Bruntink, Dorpscontactpersoon Posterenk bedankte zij de aanwezigen. Vele vrijwilligers vonden het zo gezellig dat zij op eigen kosten nog even bleven nazitten en bij het verlaten van de Hof van Bussloo werd door meerderen aangegeven: “Dit was een fijne bijeenkomst waar ik me gewaardeerd voelde en dat is zo belangrijk om met elkaar gemotiveerd te blijven”.