Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Vacature: Buurtmaker (24-28 uur)

Maak jij met ons de beweging van binnen naar buiten?

De functie ‘buurtmaker’ is een nieuwe functie en volop in ontwikkeling. De functie speelt een belangrijke rol i n de beweging van binnen naar buiten op onze inloopvoorziening.

Sinds dit jaar kent Mens en Welzijn Voorst een inloopvoorziening. Dit jaar is een overgangsjaar van een meer naar binnen gekeerde en aanbodgerichte dagbesteding naar een inloopvoorziening die met beroepsmatige begeleiding gedragen wordt door deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners. Omdat de inloopvoorziening nieuw is, zul je deels op groepen aanwezig zijn en deels maak je de beweging naar buiten door contacten te leggen en actieve verbindingen te leggen met inwoners in de gemeente die een rol willen spelen. Het accent zal steeds meer verschuiven naar buiten waarbij je nadrukkelijk voeling houdt met de deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners in de inloopvoorziening.

Je speelt als buurtmaker een cruciale rol om verschillende ontmoetingsplekken waaruit de inloopvoorziening bestaat tot een succes te maken. Je taken en activiteiten zijn heel divers en zullen in de loop van de tijd veranderen. Je hebt in ieder geval heel veel contact met inwoners van de gemeente die behoefte hebben om samen met anderen te zijn en/of iets met anderen te doen. Het kan gaan om samen koffie drinken, wandelen, bewegen, iets maken of een spelletje doen. Vaak gaat het om kwetsbare inwoners die zelfstandig wonen en ook een bepaalde mate van zorgafhankelijkheid hebben. Gedurende de omwikkeling van de nieuwe inloopvoorziening verschuift het accent steeds meer van de groepen naar de samenwerking met deelnemers, vrijwilligers, buurtbewoners en in- en externe samenwerkingspartners. Belangrijk onderdeel van je takenpakket zijn ook de administratieve werkzaamheden waaronder de kernpunten van de verschillende overleggen, rapportage van gesprekken en de registratie van het aantal bezoekers.

Ben je benieuwd geworden naar de volledige vacaturetekst? Lees dan hier verder!