Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Opvangservice

Als mantelzorger ben je soms dagelijks aan het zorgen voor je naaste. Vaak blijft er dan weinig tijd over om te kunnen ontspannen of even iets voor jezelf te doen. Mantelzorgers in de gemeente Voorst kunnen een beroep doen op de Opvangservice die wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Mens en Welzijn Voorst. Met deze ondersteuning wil Mens en Welzijn Voorst een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen van de zorgvrager.

Wat we doen
Om de mantelzorger te ondersteunen, houden vrijwilligers van de Opvangservice degene die zorg nodig heeft, dat kan zijn de partner, vader of moeder van de mantelzorger thuis gezelschap. In overleg wordt er een activiteit gedaan zoals b.v. wandelen, fietsen, muziek maken, de krant lezen. Een goed gevoel hierbij staat voorop. Tijdens het bezoek van de vrijwilliger, heeft de mantelzorger de mogelijkheid iets voor zichzelf te ondernemen. Het kan gaan om structurele of incidentele ondersteuning door een vaste vrijwilliger. In overleg worden er afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van de inzet.

Waarin we speciaal zijn
Als er een vrijwilliger beschikbaar is, dan kunnen de zorgvrager en de mantelzorger er op rekenen dat:

  • zolang als gewenst, in overleg, ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie;
  • we uitgaan van uw wensen en uw situatie;
  • uw privacy wordt gerespecteerd;
  • zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger ingezet wordt;
  • deze vrijwilliger tijd en aandacht heeft voor zowel de zorgvrager als mantelzorger
  • de vrijwilligers zorgvuldig worden geselecteerd.

Aanmelden
Zoekt u zorg voor uw naaste of heeft uzelf zorg nodig dan kunt u contact opnemen met Annet Reimert. Zij kan samen met vrijwillig coördinator Mary van der Aa proberen om een passende oplossing voor uw vraag te vinden.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van de Opvangservice.

Over onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers worden periodiek geschoold in het omgaan met b.v. dementie en andere ziektebeelden. Ze zijn geduldig, integer en kunnen zich inleven in uw situatie. De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door de consulent Mantelzorg en coördinator algemene hulpdienst van Mens en Welzijn Voorst.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Opvangservice van Mens en Welzijn Voorst, Kulturhus Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. Telefoonnummer: 0571-279090. Email: a.reimert@mensenwelzijn.nl.