Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Ondersteuningsgroep ”Mantelzorg bij Dementie”

Als uw partner, vader of moeder, broer of zus een vorm van dementie krijgt, is dat niet alleen ingrijpend in het leven van de betrokkene, maar ook in dat van uzelf. U neemt gaandeweg steeds meer taken en verantwoordelijkheden over. De zorg voor iemand met dementie kan bijna niemand alleen op zich nemen. Om staande te blijven is het daarom belangrijk om ook aan uzelf te denken.

Mens en Welzijn Voorst gaat starten met een gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. U kunt in een vertrouwelijke setting praten over de problemen die u tegenkomt. Door het delen van ervaringen en onderling begrip krijgt u inzicht en meer grip op de situatie. Door deze ondersteuning wordt de veerkracht van u als mantelzorger vergroot.

Start                                                                                                                  

De gespreksgroep bestaat uit maximaal acht deelnemers en telt acht bijeenkomsten (één keer per veertien dagen) van circa twee uur.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 13 augustus van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Gespreksleiders                                                                                            

De groep wordt begeleid door Tonny Aalbers (vanuit Alzheimer Nederland) en Annet Reimert (consulent Mantelzorg van Mens en Welzijn Voorst).

Kosten Deelnemers                                                                                                          

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,00 voor koffie/thee.

Waar                                                                                                             

Klein Twello, Maarten Tromplaan 2 in Twello.          

Informatie en Aanmelden                                                                                                      

Mens en Welzijn Voorst
Annet Reimert
a.reimert@mensenwelzijn.nl
0571-287752