Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Ondanks uitstel willen we graag ‘matchen’ met de Beursvloer

Helaas komt er dit jaar geen fysieke Beursvloer. Dat maakte de organisatie afgelopen week bekend. “Omdat corona nog zo nadrukkelijk ons leven beheerst, merkten we dat er te weinig draagvlak was voor een fysiek evenement. Maar we willen niet bij de pakken neerzitten en hopen dat er alsnog matches tot stand komen.” Organisator Guus Kroes legt uit hoe ze dat willen bewerkstelligen.

 

Op 28 oktober zou de zesde editie van de Beursvloer Voorst plaatsvinden. Kroes vertelt: “Het moest een avond worden waarop het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar konden ontmoeten om vervolgens tot matches te komen. Zo’n match begint meestal met een wens vanuit een vereniging of stichting. Vervolgens doet een bedrijf een aanbieding in de vorm van kennis, personele inzet, goederen of faciliteiten. De verenigingen of stichtingen leveren op hun beurt weer een passende tegenprestatie. Noem het een soort ruilhandel, oftewel handel met gesloten beurs.”

 

Volgens Kroes is de Beursvloer een dynamisch evenement waarop veel mensen met elkaar in contact zijn. Om tot een match te komen moet er immers eerst onderhandeld worden. Dat gegeven, in combinatie met de corona-pandemie, heeft de organisatie veel stof tot nadenken bezorgd. “Na de laatste persconferenties van de regering merkten we een andere tendens. Ook binnen onze organisatie werd de vraag gesteld; ‘Moeten we dit wel willen? Is dit echt nodig?’. We zijn daarna ook deelnemers gaan bellen en daar hoorden we soortgelijke, onzekere geluiden. Het bevestigde onze vermoedens dat organisaties momenteel aan andere zaken de voorkeur geven.”

 

De organisatie van de Beursvloer Voorst wil nu gaan kijken of men – op afstand – als een soort ‘matchmaker’ kan fungeren om zodoende alsnog de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te stimuleren. Kroes roept op: “Dus heeft jouw vereniging hulp of ondersteuning nodig bij bepaalde zaken? Óf hebben jullie juist iets specifieks te bieden? Laat het ons weten zodat we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen!”

 

Inmiddels is de eerste aanbieding een feit. Brein Reclame uit Twello heeft te kennen gegeven open te staan voor verzoeken omtrent drukwerk en reclame. Soortgelijke, specifieke aanbiedingen kunnen gemaild worden naar beursvloervoorst@outlook.com. Hetzelfde geldt voor vragen en behoeftes. Eventuele matches zullen gedeeld worden via Facebook: https://www.facebook.com/BeursvloerVoorst. Meer informatie over de Beursvloer staat op www.beursvloer-voorst.nl.