Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Kennismaken met mindfulness voor mantelzorgers

Op 2 maart start Impluz, in samenwerking met Mens en Welzijn Voorst, de cursus ‘kennismaken met Mindfulness’ voor mantelzorgers in de gemeente Voorst. De cursus heeft als doel mantelzorgers te laten kennismaken met Mindfulness, te leren omgaan met stress en hen te leren in het ‘hier en nu’ te leven.

 

De eisen die aan mensen in het dagelijks leven gesteld  worden, gepaard gaande met veel verschillende taken en rollen, leiden ertoe dat mensen met grote snelheid leven. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress worden genegeerd of zelfs niet meer als signalen worden herkend. Dit leidt vervolgens tot zowel lichamelijke als psychische chronische stressreacties. Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.

 

In de cursus  ‘kennismaken met Mindfulness’ leren mantelzorgers meer in het hier en nu te leven en leren ze anders omgaan met zorgelijk gedachten en stress. Men leert meer afstand te nemen van gedachten en gevoelens en minder op de automatische piloot te reageren.

 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en bestaat vooral uit het oefenen van de Mindfulness oefeningen zoals adem- en bewegingsoefeningen. Ook worden ervaringen uitgewisseld welke opgedaan worden tijdens de oefeningen. De cursus vindt plaats op 2 maart, 9 maart, 16 en 23 maart 2020 van 19:00 – 21:00 in Twello.

 

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met Annet Reimert,   06-49019968 /  a.reimert@mensenwelzijn.nl