Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
0571 - 27 90 90

Jeugd geeft Stichting Mens en Welzijn Voorst advies: groot succes!

Op vrijdagmiddag 19 oktober hebben twee jongeren uit de gemeente Voorst, Sannah Schep en Nina Bode, een interactieve brainstormsessie geleid waar veertien jongens en meiden tussen de 13 en 16 jaar uit de verschillende dorpen aan deel namen. Dit was een groot succes!

Stichting Mens en Welzijn Voorst doet mee met het bijzondere project: adviesvangers. Adviesvangers zijn mensen uit een bepaalde doelgroep die hun eigen doelgroep bevragen over een bepaald onderwerp. Doel: verbeteren van de dienstverlening aan deze groep. De methode werkt met een duidelijke centrale vraagstelling. Voor de jeugd luidde de vraagstelling: ‘Met welke ideeën, activiteiten of faciliteiten maken we de gemeente Voorst (nog) aantrekkelijker voor jongeren?’

Voorafgaande aan de sessie waren de adviesvangers getraind om een groep te leiden en de juiste vragen te stellen. De training werd verzorgd door adviesbureau Kuseema. Met een welverdiend certificaat op zak gingen Sannah en Nina zelf aan de slag. Ze wisten de groep te enthousiasmeren en te motiveren om zo gezamenlijk tot een aantal voor hen belangrijke voorzieningen te komen die zij als jeugd graag zien in de gemeente Voorst. Iedereen dacht actief mee en er kwamen uiteenlopende ideeën ter sprake. Enkele voorbeelden: een breder winkelaanbod, meer uitgaansgelegenheden of thema-avonden, een gamehal, een fastfoodrestaurant.

In november worden de uitslagen van de sessie gepresenteerd door de adviesvangers aan relevante organisaties. Ook gaan we na hoe we de adviezen er harte kunnen nemen en wellicht ook een vervolg kunnen geven. Stichting Mens en Welzijn Voorst wil nogmaals alle jongens en meiden bedanken voor het meedenken en in het bijzonder Sannah en Nina voor de deskundige wijze waarop zij hun rol als adviesvanger hebben ingevuld. Echt goed werk!