Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

“Iedereen ‘loopt’ op zijn eigen manier”

Goede opkomst bij interessante lezing over omgaan met rouw en verlies

Ieder leven kent momenten van rouw en verlies. Vaak denken we dan aan het afscheid van een dierbare, maar je kunt ook je baan, je relatie of je gezondheid kwijtraken. Het zijn allemaal gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat je in een emotionele aardbeving terecht komt. Omdat iedereen in zijn leven met rouw en verlies te maken krijgt en dit een grote impact kan hebben, organiseerde Mens en Welzijn Voorst op 3 september een lezing over het onderwerp ‘Omgaan met rouw en verlies’. De lezing werd mede mogelijk gemaakt door #Zodus en was gratis toegankelijk.

Goede opkomst in Klein Twello

“De avond is goed bezocht”, vertelt Judith Zietsma. “En nog belangrijker: mensen hebben ademloos zitten luisteren naar de sprekers.” Judith organiseerde de lezing en werkt onder andere als welzijnscoach en ouderenadviseur bij Mens en Welzijn Voorst. Het was de eerste lezing die Mens en Welzijn heeft georganiseerd in Klein Twello. “Dit is het gebouw aan de Maarten Tromplaan waar onze welzijnsorganisatie sinds mei 2019 gevestigd is, samen met andere organisaties in het sociale-maatschappelijk domein. Ook was het onze eerste lezing rondom het onderwerp rouw en verlies. Met een opkomst van ruim 50 personen zijn we dan ook heel tevreden.”

Twee benen

Rouw- en verliesbegeleider Caroline Muller uit Deventer was de hoofdspreker van de avond. Zij gaf tips hoe je anderen kunt helpen in een verdrietige periode én bood handvatten en steun aan wie zelf een moeilijke periode doormaakt. “Er werd veel nagepraat door de aanwezigen over de ‘twee benen van rouw’: een herstelbeen en een verliesbeen”, vertelt Judith. “Beide benen zijn nodig om verder te kunnen en iedereen ‘loopt’ op zijn eigen manier.”

Weer op weg helpen na partnerverlies

De tweede spreker was ervaringsdeskundige Marian Kamphorst-Jansen. Veel bezoekers van de lezing waren enthousiast over de aanvulling die de sprekers op elkaar waren. Marian was 53 jaar toen haar man overleed. Ze vertelde over alle lieve, betrokken mensen die voor haar klaar stonden. “En toch had ik het idee dat niemand me écht snapte. Dit veranderde toen ik steun kreeg van een vrijwilliger van de bezoekdienst na partnerverlies van de Kap in Apeldoorn. De vrijwilliger had hetzelfde meegemaakt en heeft mij weer op weg geholpen in het leven.” Inmiddels is ze zelf vrijwilliger bij deze bezoekdienst van de Kap. Marian: “Nu kan ik er voor de ander zijn.”

Bezoekdienst

De keuze voor deze tweede spreker heeft alles te maken met de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars die dit najaar in de gemeente Voorst start. “Langskomen en luisteren zijn de beste medicijnen”, aldus Judith Zietsma, coördinator van de bezoekdienst van Mens en Welzijn Voorst. “Marian heeft dit ervaren en velen met haar. Ook uit onderzoek blijkt dat de methode effectief is.”

Maatwerk

Judith vertelde bij de lezing over de behoefte aan een bezoekdienst bij inwoners van de gemeente Voorst. Ook gaf ze meer informatie over hoe dit er in Voorst uit gaat zien. De bezoekdienst zorgt ervoor dat ervaringsdeskundige vrijwilligers op bezoek komen bij mensen, van alle leeftijden, die recent hun partner verloren hebben. De vrijwilligers worden getraind in rouwbegeleiding en deelnemers krijgen een vaste vrijwilliger. “Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer gekoppeld wordt aan een vrijwilliger waarmee het klikt.” Verder wordt er op maat gewerkt. “De één zal een paar maanden nadat de partner is overleden behoefte hebben aan een vrijwilliger die steun biedt, de ander na anderhalf jaar. En waar de één graag om de week een gesprek wil voeren, heeft de ander voldoende aan eens per maand. Ook de duur kan variëren, richtlijn is ongeveer een jaar.”

Contact

Wilt u meer weten over de bezoekdienst? Of wilt u een intakegesprek met de coördinator van de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars? Neem contact op met Judith Zietsma via j.zietsma@mensenwelzijn.nl of (0571) 277 943.

Ook suggesties voor een onderwerp voor een volgende lezing zijn van harte welkom!