Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Hoe werkt de Beursvloer?

Veel stichtingen en verenigingen zien extra geld vaak als dé enige oplossing van hun probleem. Ze gaan eraan voorbij dat er andere, betere en vaak goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Daar kom je pas achter wanneer je met een geïnteresseerde buitenstander praat over je probleem, in plaats van dat je gaat ‘leuren’ met de gedroomde oplossing. Een organisatie die altijd geld te kort komt heeft misschien meer aan een accountant die eens over de schouder van een penningmeester meekijkt, dan aan een fonds dat de financiële gaten dekt.

 

Op de Beursvloer worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De bedrijven die zich hebben aangemeld zijn op de Beursvloer goed herkenbaar gepositioneerd waardoor maatschappelijke organisaties hun belangstelling gericht kunnen laten blijken. Om het leggen van contacten makkelijker te maken lopen er tijdens de Beursvloer hoekmannen en hoekvrouwen rond. Zij helpen om vragers en mogelijke aanbieders met elkaar in contact te brengen. Spreek de hoekmannen en -vrouwen gerust aan. U herkent ze aan hun vel gekleurde beursjasjes.

 

Zoek uw eigen thema

Om ervoor te zorgen dat vragers en aanbieders elkaar snel kunnen vinden, zijn de aanbieders gegroepeerd rond vijf thema’s, te weten:

  • Financieel & juridisch beleid
  • Materialen & faciliteiten
  • PR & media
  • Organisatie- & communicatieadvies
  • Vrijwilligers & “handjes’