Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Digimaatjes delen eerste ervaringen

Opeens was alles anders. De deuren van Klein Twello gingen dicht en thuiswerken werd de standaard. Vanzelfsprekendheden in het welzijnswerk waren ineens uit den boze. Dat vraagt om een andere mindset, een andere manier van denken. Bij Mens en Welzijn Voorst leidde dat tot digitale innovaties en geraakte de digitale dienstverlening in een stroomversnelling.

 

Een mooi, concreet voorbeeld van innovatie zijn onze digitale maatjes, kortweg ‘digimaatjes’. Een digimaatje is een vrijwilligers die gekoppeld is aan een Compaan-gebruiker. Een uitgebreide uitvraag onder alle Compaan-gebruikers ging hieraan vooraf, terwijl de vrijwilligers ondertussen geïnstrueerd en getraind werden, zoals op de afbeelding is te zien.

 

Inmiddels zijn de eerste digitale kopjes koffie en kennismakingen een feit. De digimaatjes laten weten dat het contact erg op prijs werd gesteld: “In het begin is wat onwennig, maar het went wel snel. We vonden het allebei wel erg gezellig.” Een ander digimaatje laat weten: “Leuk om te zien hoe blij deze mevrouw is met de Compaan. We hebben ook een leuk eerste gesprek gehad. Dat gaan we binnenkort weer doen en dan kunnen we mogelijk ook nog een spelletjes spelen.”