Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Cursus ‘Omgaan met Dementie’

Op 17 oktober gaat de cursus ‘Omgaan met Dementie’ van start in Voorst. De cursus is voor naasten van mensen met dementie en heeft als doel de deelnemers meer inzicht te geven in het ziektebeeld van dementie. Ook staat het delen van ervaringen met elkaar centraal. Deze cursus wordt gegeven door Mindfit in samenwerking met Mens en Welzijn Voorst.

Als familielid, naast betrokkene of partner (mantelzorger) bent u nauw betrokken bij de zorg rondom de dementerende. Zorg dragen voor iemand met dementie is veelal intensief.

Uit ervaring is gebleken dat informatie over de ziekte, adviezen over het omgaan met moeilijk gedrag en het delen van ervaringen met anderen veel steun geeft en voor een betere balans zorgt.

De cursus ‘omgaan met dementie’ bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: informatie over het ziektebeeld dementie, omgaan met iemand met dementie, de gevolgen voor u als naaste en verschillende hulpmogelijkheden. Naast deze onderwerpen staat het delen van uw ervaringen centraal.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met mantelzorgconsulent Annet Reimert, Mens en Welzijn Voorst, 06-49019968 of 0571- 287752.

Ook kunt u zich ook aanmelden via de mail: a.reimert@mensenwelzijn.nl

Aanmelden kan tot 10 oktober.