Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars

Komend najaar gaat de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars van start. Mensen die onlangs hun partner hebben verloren en behoefte hebben aan begeleiding bij hun rouwproces kunnen ondersteuning krijgen van ervaringsdeskundige, getrainde vrijwilligers. “Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij, is vaak het meest tot steun.” Zo vertelt Judith Zietsma, coördinator van de bezoekdienst van Mens en Welzijn Voorst. In dit artikel vertelt ze over de aanleiding, het doel en de werkwijze van de dienst die #zodus ondersteunt.

Wat is de aanleiding voor de bezoekdienst?

“Uit de interviews voor het project Voorst onder de Loep kwam naar voren dat er behoefte is aan begeleiding bij rouw voor weduwen en weduwnaars. De vraag past bij de activiteiten van Mens en Welzijn en bij mijn functie van ouderenadviseur. Ik ben een pionier en draag het project een warm hart toe. Omdat ik het beste voor de burger wil, ben ik in de welzijnswereld gaan werken. Nu kan ik voortdurend samen met collega’s en vrijwilligers bijdragen aan het welbevinden van mensen. Weduwen en weduwnaars hebben baat bij deze ondersteuning. Mensen die alleen verder moeten, hebben soms het gevoel een deel van zichzelf kwijt te zijn. Ze zijn door het verlies in een emotionele aardbeving terecht gekomen. Je ziet soms dat familieleden, zoals de kinderen, veel bezig zijn met vooruit kijken. En ze helpen bij de praktische zaken. Maar het terugkijken op het leven samen en op een eventueel ziekteproces is na het overlijden minstens zo belangrijk. Het is heel waardevol als ze daarover met iemand in gesprek kunnen die er speciaal voor de weduwe of weduwnaar is. Luisteren en langskomen zijn de beste medicijnen.”

Hoe werkt de bezoekdienst?

“De bezoekdienst is er voor inwoners uit alle dorpen in de gemeente Voorst. Mensen die onlangs hun partner hebben verloren, kunnen zelf aangeven dat ze behoefte hebben aan de bezoekdienst. Uitvaartverzorger Ilse Hemmes kan mensen er op wijzen. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een (praktijkondersteuner van de) huisarts, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige of een Wmo-consulent mensen vraagt of ze interesse hebben in de bezoekdienst. We starten altijd met een intakegesprek, onder andere om te kunnen bepalen welke vrijwilliger het beste bij de weduwe/weduwnaar lijkt te passen. Dan volgt de kennismaking tussen vrijwilliger en deelnemer om te zien of het klikt. De begeleiding is op maat. De één zal zijn verhaal willen vertellen bij een kopje koffie, terwijl de ander liever praat tijdens een wandeling. En waar de één graag om de week een gesprek wil voeren, heeft de ander voldoende aan eens per maand. Ook de duur kan variëren, richtlijn is ongeveer een jaar.”

Hoe zijn de ervaringen met de bezoekdiensten op plekken elders in het land?

“Bij de Kap in Apeldoorn en Humanitas in Deventer zijn de ervaringen heel positief. Het helpt mensen wanneer ze met iemand kunnen praten die ervaring heeft met rouw en die er speciaal voor hun is. Ik sprak een vrouw die zelf deelnemer geweest is bij de bezoekdienst. Zij had er zoveel baat bij gehad dat ze vervolgens graag haar ondersteuning wilde aanbieden aan andere weduwen en weduwnaars. Inmiddels is ze vrijwilliger.”

Wat is er nu nodig voor het project?

“We zijn in de eerste plaats op zoek naar vrijwilligers. We willen starten met een clubje van vier á vijf mensen die na de zomer getraind worden in rouwbegeleiding. Wat we belangrijk vinden is dat de vrijwilliger zelf ook ervaring heeft met rouw en heel goed kan luisteren. Hij of zij moet weten wat de rouwende doormaakt en voldoende inlevingsvermogen hebben om aan te sluiten bij de belevingswereld van de weduwe of weduwnaar.

Zoals gezegd bieden we de vrijwilligers training en professionele begeleiding. De vrijwilligers die zich inzetten in andere vrijwilligersfuncties bij Mens en Welzijn geven aan dat ze die begeleiding als heel prettig ervaren. Hun werk is ingebed in een stevige structuur en dat werkt motiverend en inspirerend.”

Vrijwilliger worden?

Heb je interesse om vrijwilliger bij de bezoekdienst te worden of wil je meer informatie? Neem contact op met Judith Zietsma, coördinator bezoekdienst weduwen en weduwnaars van Mens en Welzijn Voorst. Telefoonnummer: 0571-277943. Of mail naar j.zietsma@mensenwelzijn.nl