Dag van de Mantelzorg gemeente Voorst op zaterdag 11 november

Mantelzorgers, in Nederland zijn er bijna 5 miljoen! Mensen die de zorg dragen voor- of de zorg hebben om een ziek familielid, vriend of bijvoorbeeld buur. Mantelzorg lijkt een vanzelfsprekendheid maar is dat zeer zeker niet en verdient waardering. Daarom is er jaarlijks de Dag van de Mantelzorg. In aanloop naar deze dag plaatsen we wekelijks een persoonlijk verhaal in deze krant. Deze week spreken we met Rita over de zorg voor haar man Naim.

Door Jos Bosch

De onvoorwaardelijke liefde van Rita voor haar man Naim is intens en hartverwarmend. Een dappere vrouw die hecht aan normen en waarden waarmee ze is grootgebracht. Het is 22 jaren geleden dat zij Irak moesten ontvluchten maar ze leven met veel plezier in de gemeente Voorst en houden van de vele sociale contacten.

Continue zorg

Rita zorgt 24/7 voor haar man Naim (82). Rond z’n 60e kreeg Naim hartklachten en sinds een jaar of zes is daar de zorg voor zijn nieren bijgekomen. Driemaal per week ondergaat Naim een nierdialyse en uiteraard is Rita daarbij aanwezig. Rita: “We zijn 53 jaar getrouwd, ik ken mijn man, weet hoe met hem om te gaan, zowel mentaal als fysiek.”

De zorg voor Naim is heel breed. Het zijn niet alleen de handjes die wapperen, ook moet er van alles geregeld worden. Afspraken plannen met artsen bijvoorbeeld, contacten onderhouden met het ziekenhuis of de zaken die juist thuis moeten worden geregeld. Toch is Rita in alles tijdens het gesprek optimistisch, vrolijk, kunnen we lachen om bijzondere voorvallen en wat ook enorm opvalt is de dankbaarheid voor elkaar en hun omgeving.

Zorg als basisprincipe

Het zorgen voor je medemens is een van de basisprincipes die Rita van huis uit heeft meegekregen. “Ik heb het geleerd van mijn moeder en mijn oma deed het ook zo. De dingen zijn zoals ze zijn, geen discussie. Liefde is heel belangrijk, we zijn al zólang getrouwd. En mijn man verdient het, geeft mij respect en helpt mij ook. We zijn gelijken aan elkaar” en Rita vervolgt: “Ook onze cultuur helpt ons. Als wij gaan trouwen moeten we zorgen voor de partner, tot aan de dood. For better for worse. Dus we moeten ook niet klagen.”

De sociale oma

Kinderen hebben ze niet, anders was daar ongetwijfeld ook veel aandacht naar toe gegaan. Rita: “Maar ik ben een oma van velen. De kinderen van onze vrienden noemen mij oma! Naim en ik zijn sociale mensen, we houden van mensen en nodigen ze dan ook graag uit voor koffie of eten. Dat is ook onze cultuur.”

Ze zijn blij met hun leven in de gemeente Voorst. Rita: “De mensen hebben liefde voor ons, ze helpen ons, ook vanuit Mens en Welzijn Voorst en de gemeente. Ik toon de dankbaarheid maar zij zeggen dan: ‘het is ons werk’. Maar wij zijn dankbaar” legt Rita uit. Zo staat ze er ook niet alleen voor en hoeft zich niet alleen te voelen.

En de Dag van de mantelzorg? Rita: “Het is heel goed dat deze dag er is. Het is fijn om met andere mensen samen te zijn, ik kom altijd!”