Cursus Mantelzorger in Balans

Hoe houd je een gezonde balans tussen jezelf en de ander? ‘Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt’
Mantelzorgers verlenen zorg en bieden ondersteuning omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers daarbij teveel hooi op hun vork nemen, wat kan leiden tot fysieke en/of psychische klachten. Een goede balans tussen draaglast en draagkracht is van groot belang, zodat de mantelzorger “op de been blijft”.
Om de mantelzorgers in de gemeente Voorst te ondersteunen organiseert Mens en Welzijn Voorst, in samenwerking met Impluz, de cursus Mantelzorger in Balans.
De cursus Mantelzorger in Balans geeft handvatten aan mantelzorgers om een goed evenwicht te vinden tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de naaste. De cursus start op dinsdag 7 september van 19.00 uur tot 21.00 uur en bestaat uit 4 bijeenkomsten (7, 14. 21 en 28 september) en vindt plaats in Twello.
Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Annet Reimert: 06-49019968. Of mail naar a.reimert@mensenwelzijn.nl