Bus voor senioren, gerund door vrijwillige chauffeurs, begeleiders en planners

De ‘Ontmoetingslijn’, vervoer tegen eenzaamheid in gemeente Voorst

We krijgen een grotere groep ouderen in de samenleving en daarmee neemt ook de zorg toe. Zorg in de breedste zin van het woord, waar met name de niet zichtbare problematiek veel aandacht verdient, waaronder eenzaamheid. Mens en Welzijn Voorst zet daar gericht op in met allerlei initiatieven. Afgelopen donderdag 22 juli werd de Ontmoetingslijn gelanceerd. Het is een van de manieren om ouderen met elkaar te verbinden, doordat de ouderen worden opgehaald en thuisgebracht naar en van een activiteit. Samen er op uit en ook nieuwe mensen ontmoeten.
 
Door Jos Bosch
 
Eenzaamheid is een steeds vaker voorkomend fenomeen bij ouderen. Volgens onderzoek (GGD-Monitor 2016) is 5% van de 65-plussers in de gemeente Voorst ‘zeer ernstig eenzaam’ (bron: informatie Mens en Welzijn Voorst). Dit komt neer op 292 inwoners! De groep ouderen groeit en dan is het een eenvoudige optelsom die ons doet beseffen, dat de eenzaamheid zal toenemen. Daarom is de Ontmoetingslijn een prachtig en zeer welkom initiatief van Mens en Welzijn Voorst en een van de mogelijkheden om contact te houden met de ouderen en het onderlinge contact te stimuleren.
 
Actieve ouderen
In veel dorpskernen van de gemeente Voorst zijn er diverse activiteiten waar ouderen aan deel kunnen nemen. Een ontmoetingsochtend of middag, waar ouderen op informele wijze bij elkaar kunnen zijn. Diverse spelactiviteiten in de dorpen, zoals bijvoorbeeld jeu de boules maar ook sporten welke gericht zijn om sámen in beweging te blijven. Mens en Welzijn Voorst wil graag meer bekendheid geven aan wat er allemaal samen is te doen, wil ervoor zorgen dat een oudere niet alleen op stap hoeft én wil het vervoer organiseren, doordat het openbaar vervoer niet altijd passend is voor ouderen. Vandaar het doel; vervoer tegen eenzaamheid.
 
Eenzaamheid
Ouderen zijn vaak minder mobiel. Daarnaast worden ze minder geïnformeerd vanwege verminderd contact met de omgeving. Ze zijn vaker alleen en voeg daarbij een fysieke en mentale achteruitgang en alle ingrediënten zijn aanwezig die ervoor zorgen, dat de eenzaamheid kan toeslaan. En juist die eenzaamheid kan een verdere achteruitgang versterken. Wie eenmaal in een isolement zit, is nog minder zichtbaar en kan zelfs worden ‘vergeten’. Corona heeft dit allemaal versterkt maar anderzijds werd het daarmee ook meer zichtbaar en werden we ons ervan bewust. Denk alleen al aan de ouderen in de tehuizen en zorginstellingen. Maar daar waar er bij hen nog in meer of mindere mate ‘controle’ is, kan deze bij de zelfstandig wonende oudere volledig ontbreken.
 
Feestelijke start
‘Een lokale bus waar minder mobiele senioren gebruik van kunnen maken om op een leuke en aangename manier vervoerd te worden naar een ontmoetingsplek in de gemeente Voorst’ aldus Roel Terwijn, bestuurder bij Stichting Mens en Welzijn Voorst. ‘Hiermee verlagen we de drempel voor mensen die minder mobiel zijn om anderen te ontmoeten en dragen we bij aan het verminderen van eenzaamheid.’ Hij sprak de genodigden vorige week donderdag toe bij de lancering van de Ontmoetingslijn.
Wethouder Wim Vrijhoef was eveneens aanwezig om een ieder toe te spreken. Zijn betrokkenheid en enthousiasme bij diverse projecten is groot en een initiatief als deze juicht hij enorm toe. De kers op de taart was de actieve deelname van burgemeester Jos Penninx. Hij ging aan boord van de bus en haalde langs de route een aantal ouderen persoonlijk van huis om hen tijdens deze eerste rit van de Ontmoetingslijn te vergezellen naar de locatie Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2, waar Mens en Welzijn Voorst is gehuisvest.
 
Vrijwilliger – misschien iets voor u?!
De kracht van onze maatschappij valt en staat met de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Want hoe mooi ook de initiatieven, het moet allemaal wel betaalbaar en daarmee haalbaar blijven. Ook de Ontmoetingslijn bestaat door de vrijwilligers die het project ondersteunen. Zo zijn er inmiddels meerdere chauffeurs die de bus kunnen besturen. Daarnaast gaat er altijd een vrijwilliger mee als begeleider in de bus. Maar ook zijn er vrijwilligers die de planning samenstellen. Hoewel het project van start kon gaan, zijn meer vrijwilligers van harte welkom! Wie hierover meer wil weten en/of zich wil aanmelden, kan contact opnemen met Mens en Welzijn Voorst via telefoonnummer 0571-279090 of een e-mail sturen aan info@mensenwelzijn.nl