Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
0571 - 27 90 90

Vacatures

De Stichting Mens en Welzijn Voorst is op zoek naar twee kandidaten voor de functie lid Raad van Toezicht. Voor één lid is de organisatie op zoek naar een kandidaat met een financiële of financieel-economische achtergrond en voor één lid met een juridisch achtergrond en/of ervaring op het gebied van gemeentelijk bestuur.

Profiel

De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een stevige druk op de positionering van de Stichting Mens en Welzijn Voorst. Het is van groot belang dat de Raad van Toezicht is samengesteld uit deskundige personen met voldoende waarborgen voor een collegiale samenwerking. Kandidaten dienen in ieder geval te beschikken over aantoonbare ervaring/affiniteit met de sector zorg en welzijn en directie en/of bestuurservaring. Kandidaten dienen tevens maatschappelijk actief te zijn en onafhankelijk te kunnen meedenken op strategisch niveau. Goede contactuele, representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband zijn ook belangrijke competenties. Kandidaten dienen verder onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld. Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie. Uiteraard onderschrijven kandidaten de doelstelling, missie en visie van de Stichting Mens en Welzijn Voorst.

Mens en Welzijn Voorst hanteert de governancecode  Sociaal Werk (Sociaal Werk Nederland).

Een uitgebreide profielschets kan door kandidaten worden opgevraagd bij Mevr. Zeisseink, email l.zeisseink@mensenwelzijn.nl
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de huidige voorzitter mevr. drs. M.E.Heldeweg telefoon 0651428730 of bij de bestuurder dhr. drs. R.Terwijn telefoon 0615176318.
Het strategisch beleidsplan is te vinden op onze website www.mensenwelzijn.nl
Sollicitaties kunt u tot 15 augustus richten aan: Stichting Mens en Welzijn Voorst, t.a.v. de Raad van Toezicht, Postbus 36, 7390 AA Twello of per mail l.zeisseink@mensenwelzijn.nl