Jachtlustplein 11, 7391BW, Twello
0571 - 27 90 90

Steunpunt Mantelzorg

Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om een ander een handje te helpen en het geeft vaak veel voldoening. Maar wanneer de (mantel)zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden en veel invloed hebben op je eigen leven.

Wat is mantelzorg?

Langdurig, onvrijwillig niet betaald zorgen voor iemand waarmee een persoonlijke band bestaat (partner, kind, ouder, vriend, buur of kennis) die chronisch ziek, gehandicapt, dementerend of hulpbehoevend is;

    • De zorg bestaat uit persoonlijke begeleiding of verzorging;
    • Er is sprake van mantelzorg als de zorg zeven uur per week en langer dan drie maanden wordt gegeven.

Wat doet het Steunpunt Mantelzorg?

Mantelzorgers werken veel vanuit hun eigen kracht. Het Steunpunt Mantelzorg kan ondersteuning bieden om inzicht te geven in de eigen situatie, grenzen te leren kennen en die te bewaken zodat ook mantelzorgers kunnen blijven participeren in de samenleving.
De mantelzorgconsulent zal samen met u kijken of er binnen uw netwerk mogelijkheden zijn om u te ondersteunen. Daarnaast kan zij zo nodig advies geven op het gebied van zorg, begeleiding,
aanpassingen, hulpmiddelen, andere voorzieningen en respijtzorg (respijtzorg is zorg ter ontlasting van de mantelzorger).
Heeft u behoefte aan een gesprek?
Dan is het Steunpunt Mantelzorg er óók voor u.

Voor meer informatie kunt u onderstaande folder bekijken.

Annet Reimert
MANTELZORG@MENSENWELZIJN.NL
(0571) - 28 77 52 / (06) - 49 01 99 68